XQ: BioMag 29.3.

Torstaina suunnattiin Meilahteen tutustumaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan BioMag-laboratorioon. Kierros alkoi luennolla, jossa esiteltiin laboratoriossa käytettävien laitteiden toimintaa ja mitä niillä tutkitaan. Luennolla muun muassa kerrottiin, että invasiivisen tutkimuksen tarve on uusien ja yhä parempien laitteiden myötä vähentynyt. Oli hienoa kuulla, että tällakin osa-alueella on potilasturvallisuutta saatu parannettua ja turhia operaatioita vähennettyä.

Luennon jälkeen kierrettiin kolmessa ryhmässä tutustumassa magnetoenkefalografiaan (MEG), magnetokardiografiaan (MCG) ja transkraniaaliseen magneettistimulaatioon (TMS), joista yksikään ei ollut ennestään tuttu laite. MEG:in käyttö on erityisesti hyödyllistä silloin, kun halutaan paikantaa toiminnallisia aivoalueita esimerkiksi ennen leikkausta. Tällöin voidaan löytää tärkeät alueet ja välttää niiden vahingoittuminen leikkauksen aikana. MEG käyttö ei rajoitu pelkästään aikuisen ihmisen aivojen tutkimiseen vaan laitteella voidaan mitata myös sikiön aivotoimintaa äidin vatsapeitteiden läpi. Kun MEGin käyttöä demonstroitiin, tuli hyvin selväksi kuinka herkkä tämä laite todella on. Koehenkilölle ei saanut olla edes esimerkiksi hammasrautoja ja hissin kulkeminen naapurirapussa näkyy kuulemma datassa suojahuoneesta huolimatta.

TMS oli myös hyvin mielenkiintoinen laite. Sillä voidaan tuottaa hermoimpulsseja eri alueille aivoissa ja sitä kautta on mahdollista kartoittaa toiminnallisia alueita. Tässä kartoitustehtävässä TMS on kuulemma osoittautunut jo lähes/vähintään yhtä tarkaksi kuin aivojen stimuloiminen elektrodilla potilaan ollessa hereillä leikkauksessa. Näin ollen invasiivisen tutkimuksen korvautuminen esim. TMS ja MEG yhdistelmällä vaikutti enemmänkin ajan kysymykseltä. Kierroksella nähtiinkin esimerkki siitä, kuinka laitteen impulssien kohdistaminen tiettyyn kohtaan sai koehenkilön etusormen nykimään. Myös erilaisten afasioiden simuloiminen on mahdollista. Kuitekaan laitteella ei tiedetä olevan mitään pitkäaikaisvaikutuksia. TMS:llä voidaan lisäksi selvittää esimerkiksi lääkevalmisteiden vaikutuksia aivoissa. Sen avulla voidaan myös tutkia Alzheimerin tautia ja mahdollisesti kuntoutaa siitä kärsiviä potilaita.