Vuoden 2013 pilotit

Lähiö 2072-hankkeen piloteista on tehty periaatteelliset suunnitelmat vuodelle 2013.

Pilot ymmärretään tässä hankkeessa toiminnallisina kokeiluina, joissa testataan paikan päällä uusia käytäntöjä tai niiden osia. Tekemisen kautta päästään uuteen ymmärrykseen alueellisen korjausrakentamisen tuoman momentumin mahdollisuuksista. AVE-pilottien ideat ja tausta-ajatukset pohjautuvat edellisenä vuonna kumppanien kanssa käytyyn vuoropuheluun ja pajatyöskentelyyn.

Pilotit tuottavat aineistoa Lähiö 2072-tutkimushankkeelle. Kumppanien (Helsingin Energia ja Vahanen Yhtiöt) pilotit nivoutuvat kumppanien omiin rinnakkaishankkeisiin.  Aallon vetämän pilotin rooli on myös vetää yhteen ja tuoda esille pilottien teemoja. Pilotteja valmistellaan ja tarkennetaan kevään aikana, ja ne toteutetaan syksyllä 2013.

A: Tekemisen meininki – Alueellinen identiteetti ja sen toteutuminen tilassa.

Kartoitetaan alueen resursseja, tuodaan yhteishankkeen teemoja näkyviin ja muokataan näistä erilaisia sisällöllisiä kokonaisuuksia Mellunkylän ja lähialueen tiloihin.

Isäntänä toimii Tutkimushanke Lähiö 2072 Aallosta, Yhteistyökumppanina on Vetoa ja Voimaa Mellunkylään (Helsingin Kaupungin demokratiapilotti)

Yhteyshenkilö: Tero Heikkinen, tero.j.heikkinen(at)aalto.fi

V: Askeleet – Alueellisen korjausrakentamisen esivalmistelun hankkeistaminen sekä niihin liittyvät alueoperaattori- ja sosiaaliset palvelut.

Kehitetään alueellisen korjaushankkeen yhteydessä alue(lähiö)koordinaattorin toimenkuvaa ja tuetaan sosiaalisten palveluiden tavoitteita. Tarkastellaan resurssien käyttöä, palveluja alueella ja toimintatapoja yhtiössä.

Isäntänä toimii kehityshanke Lähiöharmonia, Vahanen yhtiöt. Yhteistyökumppaneina on Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Energia ja Vetoa ja Voimaa Mellunkylään.

Yhteyshenkilö: Heidi Majander, Heidi.majander(at)vahanen.com

A: Selvät Sävelet – Taloyhtiön asumisen laatua ja energiatehokkuutta edistävä toimintamalli.

Pilotissa selvitetään, arvioidaan ja kehitetään tarvittavia menettelyjä, työkaluja ja vuorovaikutustapoja kestävän ja pitkäjänteisen energiahallinnan edellytysten turvaamiseksi.

Isäntänä toimii kehityshanke FiksuKaukolämpö, Helsingin Energia. Kumppaneina ovat Helsingin Diakonissalaitos, Vahanen, Vetoa ja Voimaa Mellunkylään sekä Helsingin Kaupungin ympäristökeskuksen Asiaa!-hanke.

Yhteyshenkilö: Turo Eklund, turo.eklund(at)helen.fi