Voimalla 9000 korvan

Meillä jokaisella on tarve tulla kuulluksi ammattilaisena, asiantuntijana, opettajana, esimiehenä, alaisena, työkaverina, ihmisenä. Jokainen työyhteisön jäsen haluaa tulla kuulluksi sen todellisena jäsenenä. Kuulluksi tuleminen kertoo arvostuksesta – siitä, että olemme kuuntelemisen arvoisia. Se kertoo myös siitä, että meillä on muiden mielestä ajatuksia ja mielipiteitä, joita kannattaa kuunnella. Kuunteleminen on osa vuoropuhelua muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Pelkkä puhuminen ilman kuuntelijaa on monologi, jossa ei pääse kohtamaan kollegaa, alaista tai esimiestä. Sanotaan, että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, jotta ymmärtäisimme, mikä suhde puhumisella ja kuuntelemisella on. Molempia tarvitaan, sillä vuorovaikutusta ei synny, jos yritämme pelkästään kuunnella.

Kuuleminen ei vielä takaa kuuntelemista. Kuunteleminen on aktiivista toimintaa: kuuntelija ajattelee yleensä 4-5 kertaa nopeammin kuin puhuja pystyy puhumaan. Kuuntelijan ajatukset ehtivät harhailla muualle, jollei kuuntelemiseen keskity.

Koska arvostuksen kokemus liittyy kuulluksi tulemiseen, herkällä korvalla kuunteleminen on erityisen tärkeää muutostilanteissa. Isoissa muutoksissa, kuten korkeakoulujen yhdistymisessä, meillä jokaisella on paljon sanottavaa, ja kuuntelijoiden olisi hyvä olla saatavilla sekä reagoida kuulemaansa. Erityisesti silloin, kun työyhteisön jäsenet kokevat epävarmuutta tulevaisuudestaan. Akateemisessa ympäristössä kuuntelemisen tekee haastavaksi individualistinen toimintamalli. Se on syvällä yhteisössä – jokainen haluaa tulla kuulluksi yksilönä eikä osana jotakin ryhmää. Toisaalta akateemisessa yhteisössä on ihmisiä, jotka ovat loistavia puheenpitäjiä, luennoitsijoita ja oman alansa asiantuntijoita eivätkä aina niin valppaita kuuntelemaan muiden ajatuksia.

Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta muutos ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat Aallossa vieneet kaikilta niin paljon energiaa, ettei kuuntelemiseen ole jäänyt tarpeeksi aikaa. On erittäin haastavaa tavoittaa kaikki 4500 ihmistä, jotka muodostavat Aallon työyhteisön.

Kuinka siis voimme kokea, että meitä arvostetaan? Uskon, että yksi vastaus on kuuntelemisen kulttuuri. Kuunteleminen on sekä organisaation että yksilön tehtävä. Aalto-yliopisto on juuri avannut henkilöstökyselyn, joka on yksi kuuntelukanava. Kuitenkaan organisaatio ei kuuntele, elleivät yksittäiset ihmiset kuuntele ja tule kuulluiksi. Voimme siis aloittaa pitämällä korvat auki.

Hanna-Leena Livio