Visualized Information

Kolmannella Urban Systems -luennolla 27.3. käsiteltiin informaation visualisointia ja hyödyntämistä. Paula Ahonen-Rainio puhui tiedon analysoinnista, visualisoinnista ja havainnoinnista käyttäen esimerkkinään karttoja. Turkka Keinonen alusti kuulijoita käyttäjälähtöiseen muotoiluun. Marketta Kyttä kertoi asukkaiden paikkaan liittyvien ympäristökokemusten tutkimisesta pehmoGIS-metodologian avulla. Jan Wolski esitteli esimerkkejä interaktiivisen informaation visualisoinnin mahdollisuuksista.

Kurssin opiskelijat kertovat blogissa alustusten herättämistä ajatuksistaan 3.4. mennessä.

Kuva: Busbus – bussiliikennevisualisointi, Jan Wolskin alustuksesta 27.3.2012