Virologia, Maria Söderlund-Venermo

Keskiviikon 14.2 luento käsitteli virologiaa eli virusoppia ja sen oli pitämässä Maria Söderlund-Venermo Helsingin yliopistosta. Luennossaan hän kävi läpi virukset ja virologian monipuolisesti läpi virusten rakenteesta virusten historiaan. Luento kuitenkin lähti liikkeelle aivan perustasolta eli siitä mikä virus oikeastaan on. Jo pelkästään sen luennoitsija selitti melko tarkasti, että pysyisimme kärryillä luennon ajan. Tästä hän siirtyi hieman tarkempiin kohtiin, joita olivat viruksen koko, viruksen muut ominaisuudet ja koostumus.

Tämän jälkeen siirryttinkin jo viruksen rakenteeseen ja symmetriaan. Varsinkin symmetria käytiin erityisen tarkasti läpi, sillä viruksilla esiintyy kolmenlaista symmetriaa: helikaalista, ikosahedraalista ja kompleksista. Tämä oli kaikki täysin uutta tietoa itselleni, koska en ole koskaan erityisemmin viruksiin perehtynyt. Seuraavaksi luennoitsija lähtikin jo virusten luokitteluun fysikaalisten, kemiallisten ja  biologisten ominaisuuksien perusteella ja kertoi myös erilaisista viruksista. Loppuun hän vielä esitteli laaasti viruksen toimintaa solussa hyvin laajasti.

Luento oli erittäin hyvä ja monipuolinen, sillä luennoitsija kävi virukset hyvin laajasti ja tarkasti läpi. Hän kertoi lähes kaikesta viruksiin liittyvästä ja kaiken lisäksi melkein kaikki tieto oli minulle uutta, koska virukset jäivät lukion biologiassa aika pitkälti ilman huomiota. Kokonaisuudessaan siis hyvin antoisa ja kattava luento minulle.