Virologia, Maria Söderlund-Venermo

Keskiviikon luentoa tuli pitämään uusi henkilö, Maria Söderlun-Venermo. Aiheena oli virologia, joka on ainakin omasta mielestäni mielenkiintoinen aihe, sillä viruksia ei kovin paljoa lukiossa käsitelty, vaikka niiden mahdollisesta käytöstä geeniensiirrossa ja tautien parantamisessa mainittiinkin. Luento alkoi perus-asioilla, kuten viruksen määritelmällä ja toimintamekanismeilla, jotka käytiin seikkaperäisesti läpi. Kuten monella muullakin luennoilla dioissa annettiin taas lukuja kuvaamaan tilannetta, esim. sanomalla, että biosfäärissä on 10^32 virusta, mikä on mukava muutos lukiosta tuttuun “viruksia on hyvin paljon” määritelmään.
Pitkin luentoa asiat käytiin tarkasti ja sopivalla tahdilla läpi, ja tämä olikin yksi parhaista luennoista viime aikoina. Asiaa oli sopivasti, kuvat olivat hyviä ja selkeitä ja niitä oli paljon, eikä dioja oltu täytetty isoilla tekstipätkillä, vaan nistä löytyivät vain avain-sanat, joita luennoitsija avasi itse ja tarkensi. Tällöin luento ei tuntunut vain diojen ääneen lukemiselta, vaan kunnon luennolta.
Luennon loppupuolella keskityttiin jossain määrin virusten taksonomiaan, mikä on luultavasti jossain määrin tärkeää, mutta liiallinen nimien käyminen ja luokittelu alkoi välillä tuntua enemmän sekoittavalta kuin hyödylliseltä. Ehdottomasti mielenkiintoisin asia oli viruksen penetraatio soluun, ja tämän jälkeen solun valjastaminen omaa replikaatiotaan varten. Juuri tämän tapaiset asiat ja niiden mahdollinen hyötykäyttö esim. lääketieteessä kiinnostavat itseäni, ja nämä asiat ovat yksi suuri syy miksi hain bioinfolle. Asiat käytiin tarkkaan läpi, ja lopuksi vielä näytettiin dia virologisesta tutkimuksesta tänä päivänä. Sieltä löytyikin juuri viruksien käyttö geeniterapiassa, virusten käyttö lääkkeinä ja esim. virusten käyttö diagnostiikassa, joita päädyin itse lukemaan wikipediasta luennon lopuksi.