Viimeinen luento

Viimeisellä luennolla tutustuttiin ensin ehkä turhankin perinpohjaisesti uneen: sen ominaisuuksiin, tehtäviin, hermostollisiin mekanismeihin ja häiriöihin. Sen jälkeen tarkasteltiin aivojen spontaanin (tausta)toiminnan ja ärsykkeille ilmenevien herätevasteiden suhdetta toisiinsa, sekä kuinka nämä liittyvät mm. havaitsemiseen. Lopuksi kiiruhdettiin läpi ydinasiat eri näkökulmista aivojen konnektiivisuuteen. Luentokalvot voi nyt hankkia vastikkeetta vaikkapa tästä linkistä! Jätin tällä kertaa julkaistavaan settiin myös ne kalvot, joita ei ehditty luennolla käydä läpi. Jos näistä ilmenee jotain erityisen askarruttavaa, tämä blogi lienee oikea paikka kysyä – moni muukin varmasti kummastelee juuri samoja asioita.