Viikkotehtävä1

1) Ei, sillä niiden ympäristö ei tue samanlaista oppimista, mitä vaaditaan ihmisten älykkyyteen. Delfiini on sopeutunut erinomaisesti meressä elämiseen ja sen aivot on anatomisesti yksinkertaisemmat, sillä siitä puuttuu rakenteet, joita maalla elävillä nisäkkäillä pidetään korkeamman älykkyyden kehittymisen alueina.

2) Hermosolun ulkopuolella on muita varauksen kujettajia, eli ioneja, joilla on suurempi konsertraatio hermosolun ulkopuolella kuin sisällä. Tärkein näistä ioneista on Na+.

3) Aksonin myeliinin tupella, joka on hyvä eriste, jolloin potenttiaali “loikkaa” myeliinin tupen yli.  Aktiopotentiaali ei kulje itse aksonia pitkin vaan siirtyy sen pinnan potentiaaligradienttina eteenpäin, joka välittyy nopeasti myeliinin tupen toiselle puolelle.