Viikkotehtävä 5

1.
– Konduktioafasiassa puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen on lähestulkoon normaalia, mutta sanojen toistaminen on vaivalloista. Potilas saattaa vaihtaa sanojen äänteitä tai vaihtaa kokonaisia sanoja. Konduktioafasia johtuu erään mallin mukaan Brocan ja Wernicken alueita yhdistävän fasciculus arcuatiksen katkeamisesta, jolloin informaation välitys näiden alueiden välillä katkeaa, mutta tarkkaa varmuutta konduktioafasian synnystä ei vielä tiedetä. Wernicken alue on vastuussa puheen ymmärtämisestä ja Brocan alue puheen tuotosta. Kun näiden välinen yhteys häiriintyy, niin Wernickeen alueella ymmärretty sana ei välity oikealla tavalla Brocan alueelle ja sanojen toistamisongelmat seuraavat.

– Visuaalisessa agnosiassa ihminen ei ymmärrä näkemäänsä, vaikkei näköaistissa ole mitään vikaa. Potilas ei tunnista eikä osaa tulkita näkemäänsä. Visuaalinen agnosia johtuu vaurioista näköaivokuoren assosiatiivisille alueille. Häiriön laatu riippuu siitä, mihin assosiatiiviseen alueeseen vaurio on tullut. Esimerkiksi prosopagnosia (vaikeus tunnistaa kasvoja) johtuu yleensä oikean aivopuoliskon päälaenlohkoon vauriosta.

– Apraksia on kykenemättömyyttä suorittaa liiketoimintoja, vaikka olisi halu ja fyysinen kyky suorittaa liikkeitä. Apraksiassa häiriö on siis liiketoimintojen “ohjelmoinnissa”. Tyypillisesti apraksia johtuu vasemman aivopuoliskon päälaenlohkon tai otsalohkon leesiosta, mutta kuitenkin muutkin isoaivojen leesiot voivat aiheuttaa apraksiaa.

– Puhtaassa aleksiassa potilaat kärsivät vakavista lukemisongelmista, vaikkakin muut kielelliset taidot ovat kunnossa. Puhdas aleksia johtuu yleensä PCA:n (posterior cerebral artery)  infarktista. Puhtaassa aleksiassa vasen näköaivokuori vahingoittuu jättäen ainoastaan oikean näköaivokuoren käsittelemään informaatiota. Tämän lisäksi myös aivokurkiainen vahingoittuu, jolloin oikea näköaivokuori ei pysty lähettämään informaatiota Wernicken ja Brocan alueille, joten luetun kielellinen ymmärtäminen ei onnistu.

2.
Small-world verkosto on matemaattinen graafi, missä useimmat solmut eivät ole toistensa naapureita, mutta yhdestä solmusta toiseen pääsee verrattain pienellä määrällä askelia. Small-world verkostot sisältävät yltäkylläisesti solmuja, joilla on korkea määrä yhteyksiä muihin solmuihin. Small-world verkostoissa on myös tyypillisesti paljon aliverkostoja, joissa melkein minkä tahansa kahden solmun välillä on yhteys. Useimmat solmuparit voidaan myös yhdistää vähintään yhdellä lyhyellä polulla. Small-world verkostot ovat myös tukevia ja täten hyviä sietämään vahinkoa.

Lyhyt matka kahden solmun välillä mahdollistaisi nopean informaation siirron aivoissa. Myöskin tukevuus olisi etu aivojen kannalta, jolloin yksittäisten hermosolujen kuolemisen ja mutaation vaikutus kokonaisuuden kannalta minimoituisi.

– Visuaalisessa agnosiassa ihminen ei ymmärrä näkemäänsä, vaikkei näköaistissa ole mitään vikaa. Potilas ei tunnista eikä osaa tulkita näkemäänsä. Visuaalinen agnosia johtuu vaurioista näköaivokuoren assosiatiivisille alueille. Häiriön laatu riippuu siitä, mihin assosiatiiviseen alueeseen vaurio on tullut. Esimerkiksi prosopagnosia (vaikeus tunnistaa kasvoja) johtuu yleensä oikean aivopuoliskon päälaenlohkoon vauriosta.