Viikkotehtävä 5

1)
a) Conduction Aphasia
http://en.wikipedia.org/wiki/Conduction_aphasia
Ongelma ilmenee kyvyttömyytenä toistaa kuultuja sanoja ja puhetta, vaikka puheen itsenäinen tuottaminen on sujuvaa. Ongelman on uskottu johtuvan yhteyshäiriöstä Wernicken ja Brocan alueiden välillä, mutta uusimmat tutkimukset ovat paljastaneet muita mahdollisia syitä. Yhteyden vaurioituminen johtaa puheen ymmärtämisen (Wernicke) ja puheen tuottamisen (Broca) alueiden yhteistyön häiriytymiseen, josta ongelma syntyy.

b) Visual Agnosia

http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_agnosia
Ongelma ilmenee kyvyttömyytenä tunnistaa visuaalisia objekteja, vaikka niiden tarkka kuvailu (väri, muoto, paikka esim.) olisi sujuvaa. Ongelma johtuu häiriöstä ”mikä”-virrassa, eli ventraalisessa näköinformaation käsittelyvirrassa, tarkemmin lateraalin oksipitaalin kompleksin ja puheentuottamisen alueen (Broca) välillä. Yhteyden häiriö johtaa siihen että tarkasta ulkonäön kuvailusta huolimatta visuaalista objektia ei osata assosioida johonkin ennalta tunnettuun asiaan eikä puheentuottamisen puolelta osata näin myöskään nimetä.

c) Apraxia

http://en.wikipedia.org/wiki/Apraxia
Ongelma ilmenee kyvyttömyytenä suorittaa opeteltuja, tarkoituksenmukaisia liikkeitä huolimatta liikkumisen tahdosta ja fyysisestä kyvykkyydestä liikkeen suorittamiseen. Ongelma johtuu yhteyshäiriöstä etuotsalohkojen ja hienomotoristen alueiden välillä. Häiriön vuoksi opeteltujen liikkeiden toistaminen ei onnistu motorisesti, vaikka niitä osattaisiin verbaalisesti kuvailla.

d) Pure Alexia

http://en.wikipedia.org/wiki/Pure_alexia
Ongelma ilmenee kyvyttömyytenä lukea, vaikka kirjoitustaito on sujuva. Ongelma johtuu visuaalisten alueiden ja Wernicken alueen välisten yhteyksien häiriöstä. Tämä häiriö johtaa siihen että visuaalista ärsykettä ei tunnisteta kielellisesti kirjoitukseksi.

2) Small-world network

http://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_network

Small-world verkko tarkoittaa verkkoa jossa naapurisoluista on suora yhteys toisiinsa, ja mistä tahansa verkon solusta pääsee hyvin pienellä määrällä solmuja toiseen verkon soluun. Nimitys tulee siitä, että

Sekä anatomiset yhteydet aivoissa, että aivokuoren neuronien synkronointi toteuttavat small-world verkkojen topologiaa. Aivoissa lyhytaikainen muisti hyötyy verkkotyypistä. Isoimmissa järjestelmissä taas näköjärjestelmä hyötyy verkkotyypistä.