Viikkotehtävä 4.

1. Montreal Neurological Institute, Department of Neurology and Neurosurgery, McGill University julkaisemassa artikkelissa Ventromedial frontal lobe damage disrupts the accuracy, but not the speed, of value-based preference judgments tutkittiin, miten ventromediaali otsalohko vaikuttaa päätöksen tekoon. Aikaisemmat todisteet osoittivat että, ventromediaali otsalohko toimii osana ekonomista päätöksen tekoa. Tutkimuksessa järjestettiin koe, missä verrattiin terveiden ja otsalohkovaurioituneiden ihmisten toimintaa valintatilanteessa. Koehenkilöille näytettiin kaksi kuvaa, joista henkilön täytyi valita mieluisin. Kuvaparit koostuivat hedelmistä, vihanneksista, väreistä, maisemista ja pennuista.

Potilaiden todettiin olevan epäjohdonmukaisia valinnoissaan. Kuitenkin päätökseen käytetty aika oli vastaava kaikilla koehenkilöillä. Tulokset tukivat aikaisempaa väitettä ventromediaalisen otsalohkon roolista päätöksenteossa. Tulosten perusteella tämä alue saattaa olla tärkeä tekijä yhdistettäessä arvo tiettyyn vaihtoehtoon. Artikkeli tuki luennolla oppimaamme. Vauriot otsalohkossa vaikuttavat päätöksen tekoon ja muistiin.

2. Stressin yhteydessä muistiin tallentuminen heikentyy, joten opiskeltaessa olisi hyvä välttää stressin muodostumista. Toinen vinkki opiskelun tehostamiseen olisi liittää opiskeltavat asiat omiin kokemuksiin, koska emotionaaliset asiat koodaantuvat muistiin paremmin.