Viikkotehtävä 4

1.

Artikkelissa käsiteltiin sitä että onko evoluutio suosinut henkilöitä, joilla on ollut heikko kyky muistaa yksityiskohtia, jolloin jää enemmän aivokapasiteettia kokonaisuuksien hahmottamiseen. Artikkelissa kierrellään ja kaarrellaan kunnes tullaan tulokseen, että yksityiskohtien heikko muistamiskyky ei välttämättä ole tarpeellinen, koska se edistää taipumusta luokitella asioita. Kun asiat on saatu luokiteltua, on mahdollista hyvinkin niukalla informaatiolla voidaan helposti rekostruktoida faktoja, joita ei yksityiskohtaisesti muisteta.

Artikkeli oli mielestäni mielenkiintoinen, koska se sivuaa datan pakkaamista skeemojen avulla.

Lähde:

[1] Henri Rönkkö, Visuaalinen muisti – vähempi parempi? Tieteessä Tapahtuu 1/2005

http://www.tieteessatapahtuu.fi/0105/ronkko.pdf

2. Optimaalisinta opiskelua haettaessa kannattaa päivässä lukea reilu pari tuntia, riippuen tietysti omasta sisäistämiskyvystä. Oleellista on jaksottaa tämä noin parinkymmenen minuutin pätkiin, ja käydä niiden välillä vaikka kävelemässä ja miettimässä juuri luettuja asioita. Tulleita asioita kannattaa yrittää liittää mielessään mahdollisimman paljon muihin (isompiin) asiakokonaisuuksiin, ja kirjoittaa omia muistiinpanoja tärkeimmistä asioista. Juuri asioiden kertailuja ja “prosessointi” on tärkeää. Koealueet kannattaakin käydä muutaman kerran läpi. Keskittymisongelmia lukemisessa voi yrittää voittaa kofeiinilla, riippuen taas sen yksilöllisistä vaikutuksista. Lisäksi näin Wapun jälkeen on hyvä muistuttaa, että esimerkiksi alkoholi rampauttaa muistia siitä parhaasta vedosta.