Viikkotehtävä 4

1. Artikkeli: http://brain.oxfordjournals.org/content/127/5/1108.short

Artikkelissa käsiteltiin tutkimusta orbifrontal cortexin vaurioitumisen vaikutuksesta impulsiivisuuteen ja siihen liittyviin käyttäytymistapoihin. Tutkittavana oli 23 OFC-potilasta, kontrolliryhminä 20 henkilöä joilla oli muu etuaivokuoren vamma ja 39 normaalia henkilöä.
Tutkimuksissa havaittiin, että OFC-potilaat olivat impulsiivisempia, tunsivat enemmän vihaa ja vähemmän iloa ja havaitsivat ajan nopeampana kuin kontrolliryhmät. Epä-OFC-ryhmän ja normaaliryhmän välillä ei ollut eroja näissä. Molemmat potilasryhmät olivat vähemmän avoimia kokemuksille kuin normaaliryhmä ja ulospäinsuuntautuneisuudessa ei löytynyt eroa ryhmissä. Toisaalta testattaessa epä-OFC-potilaiden avaruudellista työmuistia havaittiin sen olevan heikompi kuin kahdella muulla ryhmällä. Tutkimuksessa saatiin selvennettyä miten orbifrontal cortexin vauriot vaikuttavat impulsiiviseen käyttäytymiseen verrattuna muihin etuaivokuoren vaurioihin.

2. Oppimisessa tärkeimpänä lienee se asian prosessointi, ns. pureskelu. Opiskeltua tietoa kannattaa muokata, pyöritellä eri näkökulmista, pohtia tiskatessa opiskelun välissä ja kirjoittaa paperille. Opiskelu tulisi jaksottaa pieniin kokonaisuuksiin jotta niitä voi järkevästi käsitellä, ja tehokkaasti uutta ei kannata uskoa omaksuvansa enempää kuin parin tunnin opiskelun päivässä. Kertaus ja asian toisto toki aina auttavat, mistä syystä kurssien aines kannattaakin käydä läpi useaan kertaan ennen lopputenttiä. Monien suosima viimeinen ilta olisi melkein parempi kuluttaa jo tekemällä jotain muuta kuin opiskelemalla seuraavan päivän koetta varten, kunnon muistijälkeä ei ehdi näin myöhään enää syntyä ja kokeen lähetessä lisääntyvä paine varmasti heikentää oppimiskykyä, mikä on henkilökohtaisesti koettu tarpeeksi moneen kertaan.