Viikkotehtävä 3

3.
Näköaivokuori jakautuu osiin V1-V5. V1 on aivan aivokuoren taimmainen osa ja muut osat sijaitsevat tätä edempänä aivokuorella. V1:stä on yhteys V2:een, josta taas on yhteyksiä muihin alueisiin. Vallitsevan two-streams-teorian mukaan näköaivokuoren dorsaalinen ja ventraalinen puoli käsittelevät ärsykkeitä eri tavalla. Dorsaalinen puoli käsittelee liikettä, objektien sijainteja ja käsi-silmä-koordinaatiota, ventraalinen taas muotojen tunnistamista. Osat V1-V5 taas jaottuvat siten, että V1 ja V2 käsittelevät signaaleja hyvin yleisesti ja V3-V5 taas ovat erikoistuneempia.