Viikkotehtävä 3

1. Esimerkkinä hauislihaksen aktivaatio kun kannatellaan esim. käsipainoa.

Painon lisäys indusoi aktiopotentiaalin,, joka kulkee tuntohermoa pitkin selkäytimen harmaaseen alueeseen ns. integraatiokeskukseen. Painon lisäys venyttää lihasta sekä  lihaskäämejä (spindles), jolloin syntyy refleksinomainen supistus. Se etenee aktiopotentiaalina integraatiokeskuksesta motorista hermorataa pitkin hauislihakseen, jolloin aktiopotentiaali supistaa lihaksen.

2. Aistimusten laatu riippuu siitä, mikä aivoalue vastaanottaa aktiopotentiaalin. Aktiopotentiaalin frekvenssi sekä duraatio vaikuttavat toisaalta aistimuksen voimakkuuteen. Tarkastellaan esimerkiksi hajuaistia, jossa nenäontelon aistinsolut reagoivat tiettyihin kemiallisiin yhdisteisiin. Kemiallisessa transduktiossa hajuaistinsolut muuttavat kemiallisen signaalin aktiopotentiaaliksi, joka etenee hermoratoja pitkin ensin etuaivojen hajunystyröille ja sitten aivokuoren hajualueeseen (osa limbistä järjestelmää).  Tämän jälkeen tieto prosessoidaan aivokorteksissa.