Verkkotehtävä 1

1) Älykkyyden kanssa korreloivat muutkin tekijät kuin aivojen koko ja ryppyisyys. Yksi näistä tekijöistä on valkoisen ja harmaan aineen määrä suhteutettuna. Myös elinympäristön asettamat vaatimukset aivojen erikoistumiselle ovat eräs älykkyyteen vaikuttava tekijä. Veden alla elävän delfiinin erikoistumisen voisi olettaa huomattavasti eroavan maanpäällisestä ihmisestä. Samalla tulee pitää mielessä, että älykkyys on tässä termi jota ei ole kovinkaan tarkasti määritelty, eikä näin ollen voida olla varmoja mitä aivojen ominaisuuksia tässä pitäisi loppujen lopuksi vertailla.

Lähteet:

http://www.sarkanniemi.fi/akatemiat/delfiinit_oppi.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroscience_and_intelligence

2) Hermosolun sisä- ja ulkopuolella on myös muita ioneja, joiden konsentraatiot vaikuttavat kokonaispotentiaaliin. Lepotilassa solukalvon läpi diffundoituu enemmän K+-ioneja ulos kuin Na+-ioneja sisään. Myös natrium-kaliumpumput vaikuttavat potentiaaliin. Na/K-pumppu siirtää 3 Na+ ionia solusta ulos ja 2 K+ ionia solun sisään. Näiden tekijöiden takia solukalvoon syntyy potentiaaliero siten, että sisäpuoli on negatiivinen. Solun sisällä on lisäksi negatiivisesti varautuneita suuria molekyylejä, jotka eivät pysty läpäisemään solukalvoa.

Lähde: http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L3.html

3) Hermosolu on polarisoitunut, eli sen ulkopuoli on positiivisesti varautunut ja sisäpuoli negativiisesti varautunut. Hermosoluissa tapahtuu depolarisaatiota, eli niiden lepopotentiaali pienenee hetkeksi. Tämä johtuu siitä että Na+-ioneja pääsee virtaamaan soluun tasoittamaan jännite-eroja. Tämä hidastaa hermoimpulssien kulkua.
Myeliinituppi eristää aksonin jota pitkin hermoimpulssi kulkee hermosolujen välillä. Myeleenituppien välissä on Ranvierin kuroumia, joissa natriumkanavien määrä on suuri. Depolarisaatio keskittyy näihin kohtiin ja hermoimpulssi saa matkata muualla rauhassa eristetyllä alueella. Hermoimpulssi hyppii depolarisaatioalueelta toiselle.

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lepopotentiaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Depolarisaatio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Myeliini
Luentokalvot