Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa

Verkko opetuskäytössä -kurssi on kurssi opettajalle tai tutkijalle, joka on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä verkkoa hyödyntäen. Kurssilla etsitään näköaloja erilaisiin kurssitoteutus- ja suoritustapoihin ja kokeillaan itse miten opetus, opiskelu ja oppiminen voivat toteutua verkossa. Aalto-Yliopiston pedagogisiin opintoihin kuuluva kurssi alkaa marraskuussa ja kestää helmikuulle. Tilaa kurssilla on 20 innokkaalle, jonkin verran pedagogisia opintoja suorittaneille (min. 10 op) ja tietokoneen peruskäyttötaidot hallitseville Aaltolaisille.

Kurssin tarkoituksena ei ole markkinoida Aallon verkko-oppimisalustoja, joita ovat tällä hetkellä Optima ja Moodle. Tavoitteena ei ole pakottaa osallistujia käyttämään tätä blogipalvelua (oletko kokeillut blogiin kirjoittamista?) eikä wikiä (vaikkakin aaltowikiin työtilan perustaminen on helppoa ja sivustoa voi rakentaa joustavasti yksin ja yhdessä kollegoiden tai opiskelijoiden kanssa). Toki näiden välineiden käyttöä kurssilla sivutaan ja joitakin harjoituksiakin niissä toteutetaan. Kurssilla ei kuitenkaan opetella nippelitasolla käyttämään yhtäkään järjestelmää vaan tutkitaan sitä, miten järjestelmiä voisi käyttää hyödyksi opetusta suunnitellessa ja toteuttaessa.

Tosiasiassa kurssin tavoitteena onkin löytää erilaisia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessa ja oppimisen tukemisessa sekä tarkastella verkon opetuskäyttöä oman opetettavan aiheen näkökulmasta. Matkalla on tarkoituksena myös tutustua oman alan verkkomateriaaleihin ja pohtia niiden käyttöä osana opetusta. Kurssilla ei jaeta valmiita vastauksia tai valmiiksi pureskeltuja toimintamalleja, jotka sopisivat kaikille ja joka tilanteeseen. Kurssilla kokeillaan, arvioidaan, innostutaan, kannustetaan, tutkitaan, toimitaan, testataan, yllätytään, kyseenalaistetaan, epäillään, etsitään ja löydetään.

Mitä vielä? ota itse selvää. Ilmoittautuminen kurssille on käynnissä 1.8-30.9. Linkki ilmoittautumislomakkeelle ja lisätietoihin löytyy Insidestä tämän linkin takaa (vaatii kirjautumisen).