Veckouppgift 5

Conduction Aphasia

Symptom: Forstaelse och uttryck fungerar normalt, dock uppstar problem da patienten skall upprepa nagot han/hon hort. Patienten byter ut och lamnar bort ord samt gor parafasiska fel.

Problemomradet: Symptomen beror pa en skada skedd i arcuate fasciculus, som kopplar samman Brocas och Wernickes omrade.

Sambandet mellan dessa: Brocas omrade ar inblandat i tal medan Wernickes omrade har att gora med forstaelse. Att skadan ligger i nervbanorna mellan dessa forklarar varfor patienten inte har svarigheter med tal och forstaelse skiljt for sig, utan endast da dessa kombineras.

Visual Agnosia

Symptom: Patientens syn fungerar normalt och intelligensnivan ar normal, men patienten kan inte tolka, kanna igen och forsta det han/hon ser.

Problemomradet: Symptomen beror pa storningar i de associativa omradena i visuella cortex, t.ex. laterala occipetala complexet.

Sambandet mellan dessa: Eftersom skadan ligger i det associativa omradet kan patienten inte associera det han/hon ser med det han/hon vet.

Apraxia

Symptom: En selektiv oformaga att kunna utfora komplexa rorelser.

Problemomradet: Problemen beror oftast pa skador i vanstra hemisfaren, typiskt i parietala och frontala loben.

Sambandet mellan dessa: De skadade omradena spelar en viktig roll i planeringen av rorelser, speciellt rorelser i de distala musklerna.

Pure Alexia

Symptom: Patienter som lider av detta har problem med att lasa aven om andra funktioner relaterade till sprak och kommunikation fungerar normalt.

Problemomradet: Storningar i vanstra visuella kortex ar ofta orsaken bakom pure alexia.

Sambandet mellan dessa: Eftersom vanstra visuella kortex inte fungerar normalt ar det endast det hogra visuella kortexet som kan processera information. Det hogra visuella kortexet kan inte skicka vidare information till Brocas och Wernickes omraden vilket resulterar i att patienten klarar av att t.ex. skriva men inte lasa.

Small-World Natverk

Ett small-world natverk ar ett natverk dar de flesta noder inte ar grannar men dar de flesta noder kan nas med ett litet antal steg. Definitonen ar att avstandet/stegen mellan tva godtyckligt valda noder ar proportionellt mot logaritmen av antalet noder i natverket.

Fordelen med detta i hjarnan ar att det kan bildas kluster av specialiserade delomraden som snabbt kan kommunicera sinsemellan, eftersom avstandet mellan tva noder alltid ar relativt kort. En annan fordel ar att det finns manga alternativa rutter mellan noderna/delomradena.