Vappumuistio 2012

1.

Temporal context in speech processing and attentional stream selection: A behavioral and neural perspective

Ihmisen kyky prosessoida puhetta on merkittävä. Esimerkiksi kuinka ihminen pystyy suodattamaan ylimääräiset äänet ja keskittyä yhteen keskusteluun, tyypillinen esimerkki tähän Cocktail juhlat -ilmiö. Silti mihin tämä tietty tiedostettu prosessi, jossa valitaan tietty “datapaketti” muiden useiden ääniläheteiden sijaan, (joka on kognitiivinen työ) perustuu ei ole vielä täysin ymmärretty ja se on todettu todella hankalaksi mallintaa. Elana M. Zion Golumbica, David Poeppelc ja Charles E. Schroedera tutkimuksessa yritetään valaistaa tätä käyttäytymis- ja neurofysiologisten tutkimusten pohjalta.

Psykologiset tutkimukset osoittavat sen, että äänen ymmärrettävyys on tärkein osa puheen prosessoinnissa. Esimerkiksi puhe ei ole enään ymmärrettävää, jos se esitetään epäluonnollisen nopeasti  tai hitaasti vaikka ääniaalto säilyy muuten samana. Toisaalta puhe on vielä ymmärrettävä vaikka ympäristössä olisi useita häiriötekijöitä, kunhan kuulotapahtuman dynamiikka (temporal envelope) säilyy samana. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet ääni tapahtuman dynamiikan heijastaneen samoja vaihteluväleja kuin puheamplitudissa, kunhan ovat välillä 2-50Hz (voidaan saada henkilö uskomaan kuulleensa puhetta). Epämääräiset äänittelyt vaihtelevat 20-50hz välillä. Tavut 3-10Hz, ja lauseet 0.5-3Hz välillä.

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään neuronien äänisignaalin purkumekanismin. Tämä on eräs kriittinen vaihe jonka avulla voidaan ymmärtää kuinka avoit jäsentävät puheen, purkavat puheen ja mikä tekee puheesta ymmärrettävän. Uskotaan, että neuronien värähtelyt useiden taajuskaistojen läpi, luo mekaanisenpohjan puheen eri ajanjaksojen kuvantamiselle reaali-ajassa.

2.

  • lue lyhyissä pätkissä, muistat parhaiten vain alun ja lopun
  • yhdistele oppimiasi asioita jo tietämääsi
  • tee muistettavista asioista listoja tai muistisääntöjä
  • kirjoita opettelemistasi asioista essee heti lukemisen jälkeen
  • käy liikkumassa, se poistaa stressiä ja näin tehostaa oppimista
  • varaa aikaa opiskelulle, sillä häiriöt keskittymisessä heikentävät oppimista
  • opettele kerralla kunnolla, väärin opetellun asian uudelleen opettelu on vaikeaa