Välinetutustumistehtävän pohdintaa

Kurssin ensimmäisenä ryhmätehtävänä oli tutustua Aallon tvt-välineisiin: Optima, Moodle, Adobe Connect, Wiki ja Blogi sekä ylimääräisenä Yammer.

Kolmosryhmässä päätimme olla kokoontumatta fyysisesti, ja käytimme pääosin Optimassa luotua omaa keskustelupalstaa ryhmän sisäiseen viestintään. Jokainen tutustui itsenäisesti omaan välineeseen ja raportoi yhteisessä blogissa. Loppuvaiheessa työstimme yhdessä yhteenvetotaulukon wikissä. Omaan välineeseen (wiki) tuli tutustuttua varsin perusteellisesti, mutta muiden välineet jäivät ehkä turhankin vähäiselle huomiolle. Olisin ehkä kaivannut lisää vuorovaikutusta ryhmän sisällä. Välinetutustumistehtävään käytin ehkä 5-7 tuntia tehokasta omaa aikaa, ja saman verran lisää kun silloin tällöin kävin katsomassa Optiman keskusteupalstaa, ryhmän blogia ja muut aiheeseen liittyvät sivut joista helposti ajautui enemmän tai vähemmän sivuraiteille.

Aluksi tuntui, että eihän tästä ryhmätyöskentelystä tule mitään, koska emme tapaa fyysisesti. Deadlinen lähestyessä tehokkuus kasvoi kuitenkin huimasti, ja saimme yhteenvetotaulukon juuri ajoissa valmiiksi. Kuten sanottu, ryhmän sisällä olisi voinut olla enemmän vuorovaikutusta. Ryhmän muilta jäseniltä sai vähän, mutta positiivista ja kannustavaa palautetta.

Ennen kurssin alkua olen käyttänyt Optimaa, mutta muut välineet olivat uusia. Koen siis oppineeni paljon uutta: ei kovinkaan paljon suuria oivalluksia, mutta Aallossa tuetut ja käytetyt tvt-välineet ovat paljon tutumpia, eikä pahempia teknisiä ongelmia ole tullut vastaan.  Uusista välineistä ainakin wiki ja blogi tuntuvat käyttökelpoisista omiin kursseihin. Moodleen voisin tutustua hieman tarkemmin (Optiman vaihtoehtona). Muuten tuntuu, että välineet ovat teknisessä mielessä jotenkin näpeissä, mutta pedagoginen lisäarvo hieman epämääräisempi.