Välinetutustumisen reflektiota

Kurssin toisen lähipäivän korvaavana tehtävänä on reflektoida välinetutustumista ja sen toteuttamista ryhmätyönä ja kirjailla mietteitään tänne blogiin. Ensiksi on todettava, että tehtävä oli kiinnostava. Aallon puitteissa opetuksen tukena käytettäviä tvt-välineitä tuntuu olevan melkoinen liuta ja oli oikein virkistävää tutustua niiden kirjoon. Myös tutustumistapa oli mainio: opettajakollegoiden esittelemänä väline-esittelyissä oli sisäänrakennettuna nimenomaan opettamisen näkökulma. Blogi on toki entuudestaan tuttu, mutta sen soveltaminen opetuskäyttöön on itselleni vielä vierasta. Olikin avartavaa tarkastella blogia ja muitakin välineitä nimenomaan opetuspotentiaalin kautta. Tässä ryhmätyömenetelmä ja opettajakollegoiden kokemukset olivat suureksi avuksi.

Ryhmämme työskenteli tutustumisen kohteena olleiden välineiden välityksellä. Loimme Optimaan keskustelupalstan, jota käytimme kommunikaation alustana. Mielestäni tämä toimi oikein hyvin – keskustelu oli verrattain aktiivista ja Optiman käyttö tuli taas hieman tutummaksi. Optima oli myös oman esittelyni kohde. Jatkossa olisikin kiinnostavaa tutustua tarkemmin myös Moodleen näiden kahden oppimisympäristön samankaltaisuuden vuoksi.

Välinetutustumisessa esiteltyjen teknisten apuvälineiden käytön ydinkysymys piilee mielestäni siinä, kuinka sujuvasti niitä voidaan käyttää opetuksen tukena. Vaikka sähköposti on viestintävälineenä melko kankea, osaavat “kaikki” käyttää sitä. Sähköinen viestintäinfrastruktuuri on rakennettu sen ympärille. Näin itse välineen käyttöön kuluu minimimäärä aikaa ja energiaa. Noppa ja Optima alkavat olla Aallon opiskelijoille tuttuja ja niiden käyttö melko sujuvaa, mutta jo wiki-ympäristön käyttöoikeuksien asettamiseen ja käytön opettelemiseen saa helposti kulumaan tuntikausia. Ja tämä kaikki aika on pois oppimisesta. Onkin kiinnostavaa kuinka uudet tvt-välineet voivat nousta kuin tyhjästä hallitseviksi kommunikaatiomuodoiksi – ja kääntäen, toisten välineiden käyttö saattaa lopahtaa aivan yhtä nopeasti. Opetuksen kehittämisen suhteen olisi tietysti hyvä käyttää niitä tvt-apuvälineitä, joita ihmiset käyttävät muutenkin.