Välinetutustuminen ryhmätyönä – reflektointia

Kurssin aluksi meidät jaettiin ryhmiin, joissa jokainen ryhmän jäsen sai tehtäväkseen esitellä yhden Aallon tarjoaman nettityökalun. Nämä olivat: Blogi, Wiki, Optima, ACP vaimikäsenyo, Moodle. Koska yksi ryhmästä joutui jättämään kiireiden vuoksi kurssin kesken, meiltä jäi Moodle valikoimasta sen myötä pois. Itse sain haluamani työkalun eli blogin.

Muut työkalut olivat minulle tuttuja ennestään paitsi Moodle. Sattuman oikusta tämäkin on nyt muuttunut, sillä olen alkukevään mittaan joutunut jo pariinkin otteeseen työskentelemään Moodlessa. Tätä pidän hyvänä asiana sinänsä, joskin kyseinen ympäristö ei ole tehnyt ainakaan mitään wau!-vaikutusta. Tällaista efektiä eivät tosin ole aiheuttaneet nämä edellämainitut muutkaan työkalut.

Ryhmätyömme raportointivälineeksi otimme blogin. Tämä osoittautui kauniisti sanoen jännittäväksi ratkaisuksi, mistä lisää myöhemmin. Copy-pastaan tänne blogia käsittelevät kirjoitukseni ryhmämme blogista seuraavaksi, sekä laitan linkit alkuperäisiin kirjoituksiin.

Ennen sitä haluan kuitenkin reflektoida tätä toimintatapaa sinänsä. Ensinnäkin täytyy sanoa, että se ei ollut mielestäni erityisen toimiva sikäli, että muut työkalut kuin se mihin itse tutustui, jäivät kohtalaisen hataralle pohjalle – siitäkin huolimatta, että mielestäni ryhmämme muiden jäsenten väline-esittelyt olivat ainakin sata kertaa syvällisempiä kuin omani. Kiitinkin onneani siitä, että oman esittelyni kohde oli samainen bloginketale, jonka yhteiseksi epäonneksemme olimme erehtyneet valitsemaan raportoinnimme välineeksi.

On kuitenkin vaikea nähdä, miten tämä hataruus tai toisin sanoin pintapuolisuus olisi ollut ylitettävissä; parastahan olisi, että kaikki tutustuisivat hieman syvällisemmin jokaiseen työkaluun, mutta se saattaisi viedä liikaa aikaa. Pienryhmätapaamisessamme mietimme, että ehkäpä jokainen olisi voinut tehdä valitsemalleen välineelle jonkinlaisen tehtävän tai muun, johon muiden olisi pitänyt osallistua, toisin sanoen käyttää kyseistä välinettä hieman. Tällöin muutkin välineet olisivat todennäköisesti tulleet hieman tutummiksi, kuin mitä nyt tapahtui.

Toisaalta muiden välinetutustumisista oli todella hauska lukea. Kiitin esimerkiksi onneani, etten joutunut tutustumaan ACP:hen luettuani Timon Suurta avaruusseikkailua muistuttaneen kuvauksen omasta aherruksestaan kyseisen vempaimen parissa; sen sijaan Timon kirjoituksia oli oikein hauska lukea. Sama koski Sannan ja Jaanan kirjoituksia. Heidän käsittelyssään olleet Optima ja Wiki ovat molemmat suuresti inhoamiani työkaluja, ja oli siksi kiehtovaa lukea melko lailla positiivisia kirjoituksia näistä välineistä: voin sanoa, että ymmärrän nyt, että näistäkin työkaluista voi myös pitää, ja vieläpä ihan hyvällä syyllä. Niinpä tämä ryhmätutustuminen työkaluihin muiden esittelyiden kautta oli osittain myös onnistunut.