Uusia lähestymistapoja ja uutta ajattelua kevään kursseilla

Kevään aikana järjestettiin kaksi uudenlaista kurssia: monialainen ja kansainvälinen Planning, Branding and Designing Tourism Destinations sekä uutta ajattelua systeemiseen kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun herättelevä Urban Systems.

Planning, Branding and Designing Tourism Destinations -kurssi järjestettiin yhteistyössä Matkailualan verkostoyliopiston MAVY:n kanssa. Kurssi oli avoin kaikille Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoille ja tohtorikoulutettaville sekä matkailualan aineopiskelijoille (MAVY). Kurssille saatiin hakijoita enemmän kuin voitiin ottaa mukaan ja se herätti kiinnostusta kaikissa Aallon kouluissa.

Yli kaksikymmentä opiskelijaa aloitti työskentelyn helmikuussa verkko-opinnoilla. Opiskelijat edustivat useita kansalaisuuksia ja monia eri ammattialoja. Kurssi huipentui intensiivijaksoon Pohjois-Karjalassa Kolilla.

Nyt kun viimeisetkin harjoitustyöt on palautettu ja Kolin kolmipäiväisestä intensiivityöskentelystäkin on kulunut vajaa kuukausi, on aika katsoa kokemusta taaksepäin. Uudet työskentelytavat toisaalta verkossa ja toisaalta intensiivijaksolla saivat useilta opiskelijoilta kiitosta. Keskeinen tavoite oli opetella monialaista työskentelyä tekemällä yhdessä, monialaisissa ryhmissä, ja kiinnittämällä huomiota rooleihin, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Matkailualueiden suunnittelu ja kehittäminen on reaalimaailmassa kaikilla sen osa-alueilla monitahoisten tavoitteiden yhteensovittamista – ja eri ammatti- ja intressialojen edustajien muodostamissa kokonaisuuksissa toimimista. Kurssin aikana astuttiinkin pois mukavuusalueilta, kehitettiin ymmärrystä ryhmädynamiikasta ja omien vahvuuksien tunnistamisesta sekä koettiin ahaa-elämyksiä.

Kurssi kytkeytyi olemassa olevan matkailualuehankkeen, Koli Culturan, kehittämisprosessiin. Opiskelijat paneutuivat Culturan suunnitelmiin ja selvityksiin, ja esittivät kurssin päätösseminaarissa huhtikuussa näkemyksiään ja kehittämisehdotuksiaan Culturan toimijoille. Opiskelijoiden yhteinen viesti oli paikallisuuden huomioiminen. Opiskelijat peräänkuuluttivat alueen kehittämistä paikallisista lähtökohdista ja vahvuuksista.

Tärkeintä on kytkeä tuleva toiminta – ja rakentaminen – Kolin luontoon ja kulttuuriin. Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyksellinen matkailutoiminta ei tarvitse suuria investointeja ja massiivista infrastruktuuria silloin kun olemassa oleva luonto on niin ainutlaatuinen ja vetovoimainen kuin mitä Kolilla on. Luontomatkailun markkinoinnissa ja tuotteistamisessa on vielä paljon tilaa innovaatioille ja bisnekselle. Kestävä kehittäminen ei voi olla päälleliimattu brändi ja ympäristövastuullisuus tulee viedä aidosti alusta loppuun saakka.

Kurssin päätösseminaarin jälkeisenä päivänä oli ilo viedä opiskelijoiden viestiä eteenpäin ja jatkaa keskustelua Koli Culturan sisällöntuotannon työryhmissä.

Kurssista lisää myös MAVY:n blogissa.

Urban systems -kurssilla puolestaan on nähty pitkin kevättä eri alojen asiantuntijoiden inspiroivia puheenvuoroja viikoittain. Kurssilla on pohdittu kaupunkien kehittämistä erilaisten systeemien näkökulmista ja opiskelijat ovat jatkaneet keskustelua omassa kurssiblogissaan Smart and Liveable City. Itse nostin kurssilla esille tulevaisuuden visioinnin toisaalta suunnittelutyökaluna ja toisaalta keinona suunnitella jatkuvassa muutoksessa olevaa ympäristöämme. Kurssi on niin ikään mielenkiintoinen avaus niin uudenlaiseen opetukseen kuin uuteen, systeemisempään tapaan ajatella.