Uusi Koulu vahvistaa arkkitehtuurin, taiteen, median ja muotoilun asemaa

Uusi Koulu workshop

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ja insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos ovat etsineet mallia yhdistymiselle. Asiaa selvitti professori Yrjö Sotamaan johtama työryhmä, joka jätti loppuraporttinsa viime vuoden elokuussa. Rehtori Tuula Teeri antoi määräyksen jatkotyöstä viime vuoden lopussa.

Valmistelua varten koottiin seitsemän eri työryhmää. Kussakin työryhmässä oli sekä henkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Yhteensä valmisteluun osallistui kiinteästi noin 60 henkilöä. Valmistelu käynnistyi avoimella kick-off -tilaisuudella, työryhmien esityksistä koottu aineisto on kommentoitavana yliopiston intranetissä ja ennen hallituksen kokousta esityksestä järjestetään avoin yhteisökeskustelu. Näillä on haluttu varmistaa koko yhteisön osallisuus ja sitoutuminen Uuden Koulun toiminnan käynnistämiseen.

Uuden Koulun kansainväliseen asemointiin liittyi benchmarking-matkat. Kohteina olivat Euroopasta Universität für angewandte Kunst (Wien), ETH (Zürich) ja EPF (Lausanne) sekä Yhdysvalloissa Columbia University, Cooper Union, Harvard, Yale ja Rhode Island School of Design.

Uusi Koulu vahvistaa yliopiston profiilia ja kansainvälistä kiinnostavuutta kokoamalla yhteen ihmislähtöisten ympäristöjen kehittämiseen liittyvät alat ”lusikasta maankäyttösuunnitteluun”. Samalla Uusi Koulu vahvistaa arkkitehtuurin, taiteen, median ja muotoilun asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa ja taloudessa.

Yliopiston sisäisen rakenteen kannalta Uusi Koulu kokoaa yhteen humanistis-kulttuuriseen traditioon pohjautuvat tutkimuksen ja opetuksen alueet. Tämä vahvistaa taiteellisen toiminnan edellytyksiä ja luo puitteet taiteen, tieteen, teknologian ja talouden vahvalle yhteistyölle. Yhteiset opinnot Aalto-yliopiston neljän teknisen alan korkeakoulun kanssa tulee suunnitella rikastavalla ja vuorovaikutteisella tavalla mainittua koulutustarjontaa lisäämällä. Humanistis-kulttuurinen perinne luo myös Uuden Koulun toiminnalle vahvan arvoperustan, joka perustuu koulun osaamisalojen omalajisuuden kunnioitukselle.

Uusi Koulu profiloi suomalaisen arkkitehtuurikoulutuksen suhteessa muuhun Suomessa annettavaan koulutukseen luomalla sille kiinteät yhteydet muotoilun, taiteen ja median koulutukseen ja tutkimukseen. Samoin Uusi Koulu profiloi Aalto-yliopiston taiteellisen toiminnan suhteessa muihin taideyliopistoihin.

Keskeisin peruste ja mahdollisuus Uudessa Koulussa on vastaaminen suunnitteluparadigman muutokseen. Teknologia- ja prosessilähtöinen paradigma on korvautumassa ihmis- ja käyttäjälähtöisellä innovaatioajattelulla. Ihmislähtöinen ajattelu yhdistää arkkitehtuuria, taidetta, mediaa ja muotoilua ja luo siten Aalto-yliopiston sisälle vahvan, uuteen innovaatioajatteluun linkittyvän yhteisön.

Helena Hyvönen