Uuden koulun ensiaskeleet

Kvartaalin verran on kulunut aikaa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun – Aalto ARTSin – ottaessa ensi askeleitaan. Muistelen vanhoja johtamisoppeja, joissa sanotaan, että 100 ensimmäistä päivää ovat ratkaisevia päiviä ”ottaa johtajuus haltuun”. Näin voisin ajatella nytkin. Olenko onnistunut ottamaan johtajuuden ARTSissa, miten yhteistyö koulussamme on alkanut?

Aika paljon on ehtinyt tapahtua!

Aloitimme upeasti avajaisjuhlilla. Entisen TAIKin perinteinen vuosijuhla muuttui ARTSin ensimmäiseksi vuosijuhlaksi. Juhlien tervetulopuhetta valmistellessa huomasin, että Taideteollisen korkeakoulun juuret ja arkkitehtikoulutuksen juuret ovat suunnilleen samanikäiset. Viime vuonna entinen Taideteollinen korkeakoulu täytti 140 vuotta ja nyt syksyllä onkin luvassa arkkitehtuurin laitoksen 140 vuotisjuhlat!

Seuraavaksi olikin vuorossa valmistautuminen SAAB-vierailuun (Scientific, Arstistic Advisory Board). Aloitimme tammikuussa Annual Review -päivällä, jossa laitokset esittelivät tuloksiaan toisilleen. Jo tämä kokemus oli meille uutta ja ilmiselvästi innostavaa. SAABin kansainväliset jäsenet oli koottu koulumme edustamien alojen akateemisista asiantuntijoista ympäri Euroopasta ja Japanista. Aalto-yliopiston ja uuden koulumme herättämän kiinnostuksen myötä nämä kiireiset ihmiset halusivat tulla ja todella tehdä työtä tutustuakseen toimintaamme ja ollakseen kanssamme vuorovaikutuksessa. Noiden parin päivän aikana sain tuta miten hedelmällistä uuden koulumme vuorovaikutus tulisi olemaan. Tunnelma oli vähän samanlainen silloin kun perheeseen on tulossa uusi jäsen. Kaikki näkevät vähän enemmän vaivaa, tutustuminen pääsee aidosti alkuun.


Professori Alastair Fuad-Luke puhui globaalista vaikuttavuudesta Designing for new realities! -seminaarissa

Vuosi 2012 on myös WDC Helsinki2012 -vuosi. Aalto-yliopiston WDC-vuoden avajaisia vietettiin 6.3. (syntymäpäivänäni!) Ateneumin auditoriossa, nostalgisesti designin koulutuksen syntysijoilla: teemana Designing for New Realities. Olimme ottaneet Aalto-yliopiston WDC-tavoitteeksi edesauttaa yliopistomme strategian toteutumista – tiede ja taide kohtaavat kaupan ja teknologian – monialaista yhteistyötä syntyy! Seminaaripäivänä koin suurta iloa siitä, että esitykset tukivat asetettua tavoitetta. Puheenvuorojen pitäjät edustivat useita kouluja ja niissä esiteltiin monialaisia projekteja. Myös kansainväliset kumppanimme esittivät hankkeita, joissa yhteistyö oli jo käynnissä tai tuloillaan. Me henki oli vahvasti läsnä!

Koulumme akateeminen komitea on saatu kasaan ja se sai lyhenteekseen vauhdikkaasti TSAK! Ensimmäinen kokous pidettiin hyvässä hengessä. Olemme saaneet myös toisen varadekaanin, Ossi Naukkarisen. Hän vastaa opetuksen asioista ja kandiohjelmasta.

Opiskelijamme ovat olleet myös aktiivisia. Tokyo ry ja Arkkitehtikilta järjestivät keskustelutilaisuuden ARTSin tulevaisuudesta, kuinka ollakaan, myös Ateneumin auditoriossa. Tunnelma oli niin leppoisa meillä panelisteilla, että ehdin jo kysellä yleisöltä eikö löytyisi mitään haasteita heittää kehään. No tulihan niitä. Muun muassa opiskelijaviestinnän parantamisessa on paljon tekemistä – muistaen kuitenkin, että viestintä on aina kaksisuuntaista ja opiskelijoilla itsellään on myös iso vastuu viestin kulussa.

Paljon on siis edellytyksiä nähtävissä hyvälle yhteistyölle uudessa koulussamme. Tärkeintä on, että meillä vallitsee hyvä tahto onnistua ja tunne siitä, että tällä kokoonpanolla mitä nyt olemme, meillä on parhaat mahdolliset edellytykset tulla yhdeksi parhaista alojemme kouluista kansainvälisesti. Intoa, jopa intohimoa ja energisoivaa kriittisyyttä näyttää löytyvän niin opiskelijoista kuin henkilökunnasta.

Helena Hyvönen