Urban Systems -kurssi käynnistyi 13.3.2012!

Kurssin ensimmäisellä luennolla Aija Staffans, Robert Eriksson, Sirkku Wallin, ja Kivi Sotamaa johdattelivat kuulijoita kurssin teemoihin. Kurssi on syntynyt tarpeesta alueiden kehittämisen muutostarpeiden, uusien ICT-ympäristöjen ja Aallon strategisten painotusten (ihmislähtöinen elinympäristö, digitalisaatio) pohtimiseen. Aiheen keskipisteenä ovat kaupungit, elinympäristö ja erityisesti rakennettu ympäristö.

Luennolla opiskelijat keskustelivat, minkälainen olisi älykäs T3-alue tai miten T3-aluetta voisi tulevaisuudessa kehittää ja suunnitella älykkäästi. Mutta mitä älykkyys tarkoittaa systeemeistä puhuttaessa? Keskustelun pohjalta älykkään systeemin tulee pystyä oppimaan, reagoimaan ja tiedostamaan. Älykäs systeemi ei toimi ennalta suunnitellulla tavalla, vaan adaptoituu ja oppii. Entä onko älykkyys systeemin älykkyyttä, vai suunnittelijan älykkyyttä ja kykyä mahdollistaa muutokset? Miten älykkyys saadaan osaksi suunnittelua?

T3-alueen älykkyydestä puhuttaessa esiin nousi alueen muovautuminen ihmisten ehdoilla; ympäristö, jota ihmiset voivat rakentaa ja muokata tarpeidensa mukaan. Alueen runkona toimii infrastruktuuri, jonka varaan käyttäjät rakentavat itse tarvitsemiaan tiloja. Tällainen alue toimii joustavasti mahdollistaen erilaiset tilantarpeet eri aikoina. Tapahtumat, workshopit ja muut tilaisuudet kokoavat yhteen alueen käyttäjiä, jotka kohtaavat myös kaupunginosasivustolla. Suunnittelussa pyritään kohti holistista kokonaisuutta, jossa toimintoja ei erotella omiksi alueikseen. Entä mitä eri ideat edellyttävät suunnittelulta? Miten tulevaisuuden älykkään T3-alueen ajattelussa huomioidaan systeeminäkökulma?