Urbaani Onni

Urbaani onni -hankkeessa tutkittiin, millä ehdoilla ekologisesti kestävä yhdyskunta voi olla myös sosiaalisesti kestävä ja kokemuksellisesti laadukas, eli elämänlaatua, onnellisuutta ja hyvinvointia tukeva urbaani ympäristö. Tutkimuksen kohteena olivat asukasryhmät 11 asuinalueella Helsingissä ja Espoossa.

Asukkailta kerättiin palautetietoa urbaanin asumisen koetusta laadusta paikkoihin kytkettynä, jota sitten analysoitiin tilastollisesti ja maantieteellisesti. Tarkoituksena on tuottaa suunnittelun kannalta helposti hyödynnettävää tietoa, joka auttaa kehittämään asuinalueita yhä paremmin asukkaiden toiveita vastaaviksi.

Hankkeen tuloksista on kirjoitettu tulostiivistelmiä, jotka vetävät hankkeen päätulokset yhteen helppotajuisiksi ja nopealukuisiksi paketeiksi.

Johdantotiivistelmä tutustuttaa lukijan tutkimuksen teemoihin ja tutkimusmenetelmiin.