TVT-väristystehtävä

Kaikista blogin käyttöön liittyvistä vastoinkäymisistä huolimatta tai johtuen, päätin ottaa blogin käyttöön kevään kurssillani. Kurssin rakennetta on uudistettu melko paljon, ja blogin käyttö liittyy nimenomaan tähän uudistukseen.

Uutta on se, että aiemman luentosarjan sijaan kurssilla on vain kolme luentoa, joiden tehtävänä on antaa taustatietoja ja -valmiuksia kurssin suorittamisen kannalta keskeiseen tehtävään, joka on vapaavalintaisen esseen kirjoittaminen kurssin aihepiiristä. Koska luentokertoja on vain kolme, blogi toimii täydentävänä materiaalin ja aiheen esittelypaikkana sekä ennen esseeaiheen valintaa että esseen kirjoittamisen (ja luentojen puuttumisen) aikana.

Blogi sijaitsee osoitteessa blogs.aalto.fi/usablesecurity ja on nimetty kurssin aiheen mukaan. Kurssin blogikirjoitukset tulevat todennäköisesti koostumaan pääosin omista kirjoituksistani, joissa sekä reflektoin luennoilla läpikäytyjä tai esiin tulleita asioita sekä esittelen esseen aiheet aiheenvalinnan määräpäivään mennessä. Esseen kirjoitusperiodilla taasen tarkoitukseni on kirjoittaa säännöllisesti ajankohtaisista kurssin aihepiiriin liittyvistä uutisista, erityisesti sellaisista, jotka liittyisivät valittuihin esseeaiheisiin.

Opiskelijat voivat paitsi kommentoida minun kirjoituksiani myös luoda omia blogauksiaan kurssin aiheista, sekä luonnollisesti kommentoida sekä toistensa kirjoituksia että kommentteja. Opiskelijoiden kirjoitukset ja kommentit kuitenkin moderoidaan ennen julkaisemista pahan mielen ja väärinkäsitysten välttämiseksi. Ainahan on kuitenkin olemassa pieni mahdollisuus, että joku ymmärtää aihealueen väärin tai tulee suutuspäissään kirjoittaneeksi jotakin ikävää, jota jo hetken päästä itsekin katuisi. Kirjoitusoikeudet opiskelijoille myönnetään heidän aalto-tunnustensa perusteella: siinä mielessä Aallon tarjoama blogipalvelu on kätevä, että kaikilla opiskeljoilla automaattisesti sopiva tunnus on jo olemassa, jolla heidät voi blogin käyttäjiksi liittää.

Aktiivisesta (positiivisesta) osallistumisesta blogiin kirjoitusten ja kommenttien muodossa voi saada arvosanan korotuksen. Jäin sitten ohjeet annettuani miettimään, missä menee aktiivisuuden raja ja olivatko ohjeeni liian epämääräiset. Ajattelinkin sitten että laittaisin aktiivisuudelle numeeriset arvot: 5 kirjoitusta ja 10 kommenttia koko kevään aikana nostaisi arvosanaa yhdellä ylöspäin (mikäli ei ole jo muutenkin saamassa viitosen). Blogiin osallistuminen on kuitenkin joka tapauksessa vapaaehtoista sikäli, että viitosen voi saada pelkällä hyvällä esseellä. Tätä motivoin niin, että kurssilta voi siten saada hyvän arvosanan erilaisia taitoja omaavat opiskelijat: sekä sellaiset, jotka ovat hyviä kirjoittamaan että sellaiset, joiden vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat hyvät (ja kirjoittaminenkin sujuu sentään jotenkin).

Blogin tarkoitus on siis toimia viestintä- ja kontaktikanavana silloin kun opiskelijat muuten yksin työstävät esseitä valitsemistaan aiheista. Samalla se voisi tuoda kontekstia aiheen ympärille sekä toimia vaihteluna pelkkään lukemiseen ja kirjoittamiseen. Ajattelin kirjoittaa muutaman blogauksen myös esseenkirjoittamisesta yleisesti, lähteidenkäytöstä ja mahdollisesti muista vastaavista esseen tekniseen rakentamiseen liittyvistä aiheista. Tällaisen blogin ajatus on omassa mielessäni sukua monien yritysten nykyään luotsaamille blogeille, joissa ne puivat oman toimintansa kannalta olennaisia aiheita, ja joita lukijat (asiakkaat) voivat useimmiten myös kommentoida. Tällaisia ovat esimerkiksi F-Securen blogi News from the Lab ja The Mozilla Blog.

Blogi on jo olemassa, koska kurssi on viikko sitten perjantaina alkanut. Blogikirjoituksia sen sijaan en ole vielä voinut sinne laittaa toisin kuin olin suunnitellut, sillä tulin heti seuraavana päivänä eli lauantaina kipeäksi, ja sitä onkin sitten jatkunut aina tähän päivään saakka siihen malliin, ettei ole ollut mahdollista tehdä mitään kurssin (eikä oikein minkään muunkaan) eteen.