Tutkimus kyvystä yhdistää innovatiivisuus ja tehokkuus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on tekemässä tutkimusta tavoista tukea samanaikaista innovatiivisuutta ja tehokkuutta suomalaisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa siitä, miten strategia- ja johtamisratkaisut tukevat mm. työmotivaatiota, aloitteellisuutta ja työtyytyväisyyttä.

Projekti kuuluu Aalto-yliopiston Business Networks-tutkimusalueeseen ja sen vastaavana johtajana toimii Professori, KTT Kristian Möller. Tarkempi esittely tutkimuksesta.

Haluaisiko yrityksenne/organisaationne osallistua tutkimukseen ?

  • Tutkimus on osallistuvalle yritykselle/organisaatiolle maksuton.
  • Tutkimukseen soveltuvien yritysten/organisaatioiden toimialoja ei ole rajattu
  • Tutkittavan organisaation tulisi olla kooltaan  n. 30 hlöä tai suurempi. Ylärajaa ei ole.
  • Osallistumisaika kevät 2012

Mitä hyödytte tutkimukseen osallistumisesta?

  • Saatte käyttöönne teitä koskevat tutkimustulokset sekä vertailun, josta selviää, miltä osin ja miten paljon yrityksenne eroaa muista tutkimuksiin osallistuneista yrityksistä
  • Tutkimustulosten pohjalta teemme yrityksellenne räätälöidyt toimenpidesuositukset, joiden avulla voidaan tukea innovatiivisuuden ja tehokkuuden yhdistämistä organisaatiossanne
  • Halutessanne voitte käydä myös konsultoivan keskustelun toimenpidesuosituksista tutkijaryhmämme kanssa

Miten tutkimus toteutetaan?

  • Omat kyselylomakkeet esimiehille (erityisesti keskijohto) ja heidän alaisilleen: Esim. viisi esimiestä ja heidän alaisensa
  • Lyhennetty uusintakysely noin vuoden kuluttua
  • Internetkyselyyn vastaamiseen menee aikaa vain noin 10-15 minuuttia

HUOM! Kaikki tutkimuksessa kerättävä aineisto on ehdottoman luottamuksellista. Kerättävää aineistoa, tutkimukseen osallistuvien yritysten ja henkilöiden nimiä tai heidän yhteystietojaan ei luovuteta tutkijaryhmän ulkopuolelle. Tutkimuksen tulokset raportoidaan tilastollisesti siten, ettei yrityksiä tai henkilöitä voida tunnistaa.

Annamme mielellämme lisätietoja projektista kaikille siitä kiinnostuneille yrityksille ja organisaatioille.

Tutkimukseen liittyviin tiedusteluihin vastaa:

Olli-Pekka Kauppila
KTT, Tutkimuspäällikkö
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
050 312 0930
olli-pekka.kauppila@aalto.fi

Tämän sivuston/blogin ylläpito:

Ville Koiste
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
ville.koiste@aalto.fi

<!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false FI ZH-CN X-NONE <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on tekemässä tutkimusta, jolla selvitetään miten erilaiset johtamis- ja organisointiratkaisut vaikuttavat innovatiivisuuden ja tehokkuuden yhdistämiseen organisaation eri tasoilla. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa siitä, miten strategia- ja johtamisratkaisut tukevat työmotivaatiota, aloitteellisuutta, työtyytyväisyyttä ja muita HR-alueen asioita.