tulkintataito

Hermeneutiikka, kreik. hermēneuein ‘tulkita’, hermēneutike tekhnē ‘tulkinnan taito’

suom. tutkintataito