TTL ekskursio

Pidemmittä puheitta suoraan asiaan. Ekskursion teemana oli aivot työelämässä ja miedät jaettiin kolmeen ryhmään ja jokainen ryhmä vuorollaan tutustui yhteen pisteeseen. Työpisteitä oli kolme erilaista. Yhden pisteen teemana oli unen laadun mittaaminen ja siihen liittyvän väsymyksen mittaaminen. Toisessa pisteessä oli prototyyppilasit katseenseurantaa  varten. Kolmannessa pisteessä oli jonkin sortin keskittymiskykysimulaattori.

Ensimmäisessä pisteessä mitattiin unen laatua. Koehenkilön on tarkoitus nukkua sängyssä, jossa on erillaisia mittalaitteita (mm. MKG) ja niiden avulla pystytään mittaamaan valvetilaa, unen laatua ja kuinka kauan koehenkilö on oikeasti nukkunut. Tarpeen tullen koehenkilöä voidaan estää astumasta syvän unen vaiheeseen erilaisilla häiriötekijöillä, ja näin voidaan pyytää koehenkilöltä seuraavan päivänä tekemään erillaisia tehtäviä ja tutkia koehenkilön työtehokkuutta ja mahdollista stressiä ja väsymystä.

Toisessa pisteessä oli keskittymiskykysimulaattori. Siinä vapaaehtoisten piti suoriutua keskittymiskykyä mittaavasta testistä ja samalla myös mitattin se viive jotka avoilta kesti adaptoida tilanteesta toiseen ja tämä korostuu jos henkilö kärsii väsymyksestä. Koehenkilöiden piti suoriutua kahdesta helpohkosta tehtävästä, mutta tehtävien piti tehdä samaan aikaan. Tehtäviä vaihdattaessa huomattiin kuinka keohenkilön suoritusaika hidastui huomattavasti. Työuupumus/väsymys korostuu tämänlaisissa tehtävissä.

Viimeisessä pisteessä oli hienohkot prototyyppilasit, joka toimii katseenseurantalaitteena. Pisteessä oli muitakin hilavitkuttimia, joidenka käyttötarkoitus (lasien lisäksi) jäi hämäräksi.