Toukokuisia kuulumisia

Opiskelijavalinnat

Ensisijaisia hakijoita korkeakoulun kandidaattiohjelmiin oli seuraavasti:

Biotuotetekniikka                70                 

Kemian tekniikka                229

Materiaalitekniikka             53

Opiskelijavalinnat tulokset julkaistaan 6.7.2012

Korkeakoulun master-ohjelmiin oli hakijoita ja valittuja

                      Biotuotetekniikka                                      8, joista valittiin                   4

                      Kemian tekniikka                                     17                                        5

                      Materiaalitekniikka                                   11                                        5

                      Bioproduct Technology                            65                                        20

                      Process Systems Engineering                 69                                        19 

—clip—

 Luku- ja tenttijärjestykset

 Kemian tekniikan ja materiaalitekniikan koulutusohjelmien syksyn 2012 lukujärjestysluonnokset on lähetetty opettajille kommentoitavaksi, biotuotetekniikan lukujärjestysluonnos valmistuu viikon 19 aikana.

Kaikkien koulutusohjelmien tenttijärjestysluonnokset valmistuvat viikolla 20 ja ne lähetetään myös tarkistettaviksi ja kommentoivaksi opettajille. Tavoitteena on, että sekä luku- että tenttijärjestykset saataisin lopulliseen muotoonsa toukokuun loppuun mennessä, jolloin ne julkaistaan opiskelijoille. 

 —clip—

 Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa

 Kypsyysnäyte kirjoitetaan osana kandidaatintyötä, ei erillisessä tilaisuudessa. Kokeilu laajenee myös ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin syksystä 2012 alkaen.

 —clip—

 Kemian tekniikan tohtoriohjelma

 Kemian tekniikan korkeakouluun valitaan uusia jatko-opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika on päättynyt, hakemukset käydään läpi 15. toukokuuta Tohtorinkoulutusneuvoston kokouksessa ja 23. toukokuuta dekaani vahvistaa päätöksellään uudet jatko-opiskelijat.

 Tällä hetkellä Kemian tekniikan tohtoriohjelmassa on n. 190 kokopäivätoimista jatko-opiskelijaa.

 Vuonna 2012 huhtikuun loppuun mennessä Kemian tekniikan korkeakoulussa on ollut viisi väitöstilaisuutta ja toukokuussa on tulossa ainakin seuraava väitös: 

  • 25.5.2012 DI Gijsbert Wierinkin väitös mekaanisen prosessi- ja partikkelitekniikan alalta

Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan väitöksiä. Lisätietoa niistä löytyy mm. Aalto CHEMin tapahtumasivulta http://chem.aalto.fi/fi/current/events/.

Väitöskirjojen sähköinen versio on luettavissa Aalto-yliopiston kirjaston sivuilla http://otalib.aalto.fi/en/collections/e-publications/dissertations/.

Yleistä informaatiota jatko-opinnoista ja väitösprosessista löytyy tohtoriohjelman sivuilta osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fidoctoralchem/Etusivu.  

—clip—

 Vaihtosopimusten uusiminen

 OOP:n liikkuvuustiimi panostaa tänä vuonna vaihto-opiskelijoiden määrän kasvattamiseen ja myös vaihto-opiskelun laadun parantamiseen.  Ensi vuonna myös kaikki Erasmus-sopimukset umpeutuvat. Siksi alamme pian kartoittaa, mitkä yliopistot voisivat olla meille parhaita vaihtopartnereita tulevaisuudessa. Lähiaikoina lähetämme kaikille professoreille kyselyn alojemme tasokkaista yliopistoista saadaksemme niistä ensikäden tietoa.