Toinen luento ja viikkotehtävä

Toisella luennolla käsiteltiin aivojen anatomiaa sekä makroskooppisella että solutasolla. Aivojen rakenteen pääpiirteet hahmottuvat melko helposti, mutta mystisiä rakenteita joilla on vähintään yhtä mystinen nimi tuntuu riittävän loputtomiin. Tärkeintä on tietysti hahmottaa suuret linjat anatomisissa rakenteissa ja eri osien tehtävienjaossa, mutta luonnollisesti keskeisimmät osat ja termit täytyy hallita yksityiskohtaisemmin.

Hermosolujen sähköisen toiminnan perusteet käytiin läpi melko nopeassa tahdissa niiden ollessa entuudestaan tuttuja isolle osalle osallistujista. Yksittäisen solun sähköiset ominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin osa kurssin keskeisintä sisältöä.

Luentoon liittyvä viikkotehtävä on julkaistu Nopan uudella alasivulla Harjoitustyöt. Tälle ja luentoon liittyvälle oppimispäiväkirjalle on jatkettu palautusaika to 22.3. saakka. Luentokalvot löytyvät myös Nopasta.