Toinen asiantuntijaluento

Luennoitsijana toiselle asiantuntijaluennolle oli dosentti Tuomas Haltia Helsingin yliopistosta. Luennon aluksi hän kertoi ensin hieman omasta tutkimuksestaan ja mielenkiinnoistaan, ja laittoi kiertämään muun muassa välineen, jolla puhdistetaan proteiineja sekä maljan, jossa oli bakteerikanta, joka muistutti mitokondrioita.

Ensiksi tutustuttiin 20 aminohappooon, joista proteiinit koostuvat. Haltian mukaan ei ole olennaista muistaa kaikkia näitä ulkoa vaan osata yhdistää oikea lyhenne ja aminohappo. Aminohapot muodostuvat aminoryhmästä, karboksyyliryhmästä,  α-hiilestä ja sivuketjusta R. Tärkeintä kuitenkin osata luokitella ja erottaa kuvasta, onko proteiinin sivuketju hydrofiilinen vai hydrofobinen.

Haltia painotti myös, että tärkeää on muistaa, miten aminohappo muodostaa peptidisidoksen. Eli, että reaktio ei ole spontaani vaan vaatii energiaa, ja peptidisidos on silti kineettisesti stabiili. Peptidisidos on myös tasomainen, koska sillä on 2-sidosluonne. Peptidisidoksin liittyneet aminohapot muodostavat polypeptidin ja proteiinin primäärirakenne on sen sekvenssi. Lisäksi käytiin läpi proteiinin sekundäärirakenteet eli α-kierre ja β-laskos.

Minulle oli hieman hankalaa seurata luentoa, koska luennoistija ehkä oletti tietotasomme olevan korkeammalla kuin mitä ainakin oma henkilökohtainen osaamiseni on. Kuitenkin hän esimerkeillään sai kuuntelijat kiinnostumaan ja antoi välillä esimerkkejä niin, ettei kaikki luennolla mennyt ohi ymmärryksen.

Muiden ryhmäläisten mielipiteitä luennosta:

Iivari: “Luennon kantava voima ja mielenkiinnon herättäjä oli mielestäni luennoitsijan oma innostuneisuus aihetta kohtaan. Parhaiten luennolta jäi mieleen proteiinien rakenne ja laskostuminen. Kertausta vaatii vielä ainakin aminohappojen rakenteet.”