Tiivistä ja hyvää?

Niilo Ikonen pohti arkkitehtuurin diplomityössään ”Tiivistä ja hyvää? Esikaupungin täydennystä kokemusperäistä paikkatietoa hyödyntäen” pehmoGIS-aineiston käyttämistä täydennysrakentamissuunnitelmien pohja-aineistona Pohjois-Haagan, Lassilan ja Kannelmäen alueella.