Terveisiä Kontulasta!

Yhteishankkeen Lähiö 2072 – Matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen oltua käynnissä puoli vuotta, kokoonnuimme kumppanien kesken asukastila Wanha Postissa Kontulassa ja tarkensimme yhteisiä tavoitteitamme. Pajaa ennen jokainen kumppani oli pohtinut omasta näkökulmastaan kysymystä “Miten korjausrakentamisen momentumia voidaan hyödyntää sosiaalisen hyvinvoinnin ja kestävän ympäristön edistämiseksi?”. Kaksipäiväisen pajan ensimmäisenä päivänä kokosimme näkemykset yhteen ja etsimme yhteisiä rajapintoja lähiökehittämisessä.

Yhteinen hyvä -ryhmätyö
Monialainen ryhmä kokoaa näkemyksiään teemasta "yhteinen hyvä" perinteisellä leikkaa-liimaa-askartele -metodilla. Ryhmä nosti esiin kyvyn kuvitella tulevaisuutta: lähiöiden korjausrakentamisen yhteydessä meidän pitäisi pystyä hahmottamaan kokonaisuuksia ja mahdollisuuksia sekä simuloimaan erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kuvassa vasemmalta Jessica Karhu (Aalto-yliopisto), Kimmo Rönkä (Movense Oy), Juha Soilu (Vahanen) ja edessä Lasse Vuorento (Wiktio Oy). Taustalla näkyy Liisa Björklund (Helsingin Diakonissalaitos) ja Anne Holmedahl (Vahanen).

Postaamme blogiin pajan yhteenvedon vielä ennen kesälomiamme.