Tenure track -urajärjestelmä etenee

Kuva: Heli Sorjonen

Aalto-yliopisto ottaa parhaillaan merkittäviä askeleita tenure track -urajärjestelmän toteuttamisessa. Ensimmäiset työsopimukset on solmittu maaliskuun aikana. Historiamme ei urajärjestelmän osalta ole kovin pitkä: järjestelmämme kuvaus ehtoineen ja prosesseineen julkaistiin syksyllä 2010 perusteellisen keskustelun jälkeen. Ensimmäiset tenure track -paikat avattiin vuoden 2010 lopulla ja tällä hetkellä käynnissä ovat ensimmäisenä päätettyjen 45 paikan hakuprosessit sekä seuraavien paikkojen lopulliset määrittelyt. Aallon professorien Tenure-evaluoinnit ovat myös alkamassa. Tavoitteena on käydä ne koulujen toiveiden mukaisesti ja samalla tarkastella niihin liittyviä resurssitarpeita.

Akateemiset tenure track -järjestelmät pohjaavat 1900-luvulle. Tuolloin Harvardin, Columbian ja Chicagon yliopistojen rehtorit ilmoittivat, etteivät lahjoittajat enää voineet sanella yliopiston päätöksiä professuureihin liittyen. Järjestelmän alkuperäinen tavoite oli taata tutkijoille vapaus keskittyä niihin tutkimusongelmiin ja -ratkaisuihin, joihin he tunsivat intohimoa sekä raportoida niistä vapaasti. Akateeminen vapaus on myös keskeinen osa Aalto-yliopiston tenure track -järjestelmää samalla tavoin kuin pyrkimys erinomaiseen tutkimukseen ja opetukseen.

On tietenkin ennenaikaista arvioida urajärjestelmän onnistumista tässä vaiheessa. Joka tapauksessa jo nyt voidaan sanoa, että tenure track -urajärjestelmä on ensimmäisellä kierroksella houkutellut laajasti sekä kotimaisia että kansainvälisiä hakijoita. Rekrytointiprosessit on kaikissa Aallon kouluissa toteutettu tosissaan ja huolellisesti. Hakijoiden määrä paikkaa kohti on vaihdellut vajaasta kymmenestä lähes kahteen sataan. Avaamalla hakijoille kaikki urajärjestelmän vaiheet ja käyttämällä laveaa alamäärittelyä on onnistuttu saamaan pätevä ja laaja-alainen hakijajoukko. Suurin osa hakijoista on Suomesta, mutta useimmat Euroopan maat sekä USA ovat hyvin edustettuina. Ulkomaalaiset hakijat ovat olleet monissa tapauksissa jopa enemmistönä.

Tenure track -rekrytointiprosessi on yliopiston ydintoiminto. Koska valinnat tehdään pitkäksi ajaksi ja urajärjestelmään otetut muodostavat koko henkilökunnan perustan, on hakijoiden ja heidän kyvykkyytensä huolellinen arviointi välttämätöntä. Aalto-yliopiston tenure track -rekrytoinnit ovat tuoneet suuren työkuorman tenure track -työryhmille ja niiden jäsenille organisaation eri tasoilla. HR-koordinaattorit ja -päälliköt toimivat laitosten ja koulujen tukena. Myös monet muut aaltolaiset ovat osallistuneet työhaastatteluihin ja huolehtineet käytännön toimista prosessin eri vaiheissa. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat hoitaneet näitä keskeisiä tehtäviä Aalto-yliopiston rakentamisessa. Keräämme prosessista kaiken aikaa parannusehdotuksia ja palautetta, joiden perusteella teemme yhdessä korkeakoulujen kanssa jatkokehitystyötä.

Hanna-Leena Livio

***

Lue lisää Tenure track -urajärjestelmästä Aalto-yliopiston verkkosivuilta.

Kuva: Opiskelijat haastoivat Aalto-yliopiston johdon köydenvetoon lukuvuoden avajaisten jatkoksi järjestetyssä Aalto Partyssa 1.9.2010