Tenure track – paremmat edellytykset korkeatasoiselle akateemiselle työlle

Yliopistouudistuksen ansiosta Aalto-yliopisto on saanut entistä itsenäisemmän aseman ja huomattavaa lisärahoitusta noustakseen yliopistojen maailmanluokkaan vuoteen 2020 mennessä omaleimaisella kokonaisuudellaan. Ylivoimaisesti tärkein keinomme pitkäjänteisen tutkimuksen ja opetuksen edellytysten parantamiseksi on kansainvälisen mallin mukaisen tenure track -urajärjestelmän perustaminen.

Yliopistojen perinteinen professorien virantäyttömenettely ja rahoituksen lyhytjännitteisyys ovat tehneet akateemisen uran vaikeaksi erityisesti nuorille tutkijoille. Urakehitykseen liittyvä epävarmuus ja suuri riippuvaisuus ulkopuolisesta projektirahoituksesta eivät tue vaativassa tutkimustyössä menestymisestä ja opetuksen kehittämistä. Tenure track -urajärjestelmä on perustettu näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Se tarjoaa aloittavalle tutkijalle resurssit oman tutkimusryhmän perustamiseen ja tutkimuksen käynnistämiseen ja antaa tässä tehtävässä onnistuville aidon mahdollisuuden saada määräajassa pysyvä professuuri. Yliopistolle tenure track -järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden entistä aktiivisempaan rekrytointiin. Tenure track -urajärjestelmää on tarkoitus soveltaa asteittain myös jo vakinaiselle professorikunnalle, tähän liittyvä arviointimenettely käynnistetään vielä tänä keväänä.

Uutta urajärjestelmää tukee myös palveluorganisaatiomme meneillään oleva muutos. Ammattimaisen palveluorganisaation kehittämisen tavoitteena on vapauttaa akateemisen henkilöstön aikaa omien ydintehtäviensä tekemiseen. Tämä työ on vielä kesken ja uuden luominen saattaa aluksi tuntua tuskalliselta; tavoitteet ovat kuitenkin korkealla ja uskon, että pian alkavat työn tulokset näkyä.

Olemme harjoitelleet urajärjestelmää vuodesta 2009 alkaen tekemällä eri kouluissa seitsemän pilottirekrytointia ja käynnistämällä 41 rekrytointia viime vuonna. Hakuja on edeltänyt koulujen dekaanien valmistelutyö sekä strategiaan pohjaavien toimenpideohjelmien laadinta. Nämä ensimmäiset haut ovat nyt päättyneet ja tulokset ovat lupaavia: hakupaine on noussut kauttaaltaan ja erityisesti kansainvälisten hakijoiden määrä on noussut. Tänä vuonna kouluille on myönnetty 33 uutta tenure track -paikkaa ja uusia myönnetään, kun koulujen strategiaprosessit etenevät.

Kokonaan uuden urajärjestelmän perustaminen on vaativa ja pitkäjänteinen prosessi. Siirtymäajan paineiden tasaamiseksi kouluille on myönnetty kertaluontoista rahoitusta mm. post-doc-tutkijoiden palkkaamiseen, kesken jääneiden väitöskirjatöiden loppuunsaattamiseen ja nuorten tutkijoiden urakehityksen tukemiseen. Tämän rahoituksen käytöstä päättävät dekaanit koulukohtaisten tarpeiden perusteella.

Muutos – positiivinenkin – on aina työlästä, sen koemme nyt kaikki aivan konkreettisesti jokapäiväisessä työssämme. Toivon, että parantuneet uranäkymät ja lisääntyneet resurssit auttavat osaltaan jaksamaan innostuneesti eteenpäin.

Tuula Teeri

Kuva: Rehtori Tuula Teeri keskustelee vasta nimitettyjen professorien kanssa Uusien professoreiden tervetuliaiset -tilaisuudessa joulukuussa 2010. Kuvaaja: Heli Sorjonen.