Tenttiohjeista

Korkeakoulun koulutusneuvosto on tammikuussa 2012 antanut uudet ohjeet tenttitilaisuuksista. Tenteistä on annettu määräyksiä niin Aallon yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä, kuin korkeakoulun omassa tutkintosäännössäkin. Säännöt ovat kaivanneet rinnalleen selkeää ja yksikäsitteistä toimintaohjetta. Tällainen, juhlallisesti ”tenttiohjesääntö”, laadittiin jo Teknillisen korkeakoulun aikana. Nyt uudessa Aallossa todettiin sen päivittäminen tarpeelliseksi. Koulutusneuvosto asetti opetushenkilökunnasta koostuvan valmisteluryhmän, joka ryhtyi toimeen.

Työryhmä totesi heti alkuun, että samalla vaivalla kannattaa laatia ohje, jossa kuvataan kattavasti koko prosessi tenttijärjestyksen suunnittelusta tenttien arvosteluun. Näin ohje toimii paitsi kokeneen opettajan muistilappuna, myös perehdytysmateriaalina uusille opettajille. Samalla todettiin, että laaditaan hyvin tiivis muistilappu opiskelijoita varten. Opiskelijat pääsivät ohjeiden kehittämisprosessiin mukaan koulutusneuvoston jäseninä.

Ohjeissa ei sinänsä ole suuria uutuuksia, tärkeimmät tenttejä koskevat määräykset on annettu jo Aallon säännöissä ja korkeakoulun tutkintosäännössä. Näihin kuuluu mm. vaatimus tentti-ilmoittautumisesta vähintään yhtä viikkoa ennen tenttiä. Työryhmän työssä kartoitettiin koulutusohjelmakohtaiset tavat toimia tenttien organisoinnissa ja haarukoitiin korkeakoululle yhteinen toimintamalli.

Ohjeiden valmistuttua niistä tiedotettiin Intossa, infotauluilla ja Insidessa. Lisäksi opetushenkilökunnalle järjestettiin asiasta oma tietoisku. Tietoiskussa oli ilahduttavan mukavasti väkeä paikalla ja käyty keskustelu oli erittäin hyödyllistä.

Nyt maaliskuun arviointijakso alkaa olla ohitse. Ongelmilta ei aivan ole säästytty, ja kaikenlainen palaute otetaan vastaan. Palautetta käsitellään sekä koulutusohjelmien johtajien, että koulutusneuvoston kanssa ja yhteisesti sopien reagoidaan siihen.