tavoitteena yhteisöllinen oppiminen- avoimuus ja jakaminen

Huomenna on vuorossa kurssin ryhmäytymislähipäivä. Tapaamme ensimmäistä kertaa livenä, jolloin saamme yhdistää nimet tietokoneen ruudulta todellisiin, reaalimaailman henkilöihin. Ehkä opimme samalla uutta itsestänne kun vertailemme sitä, millaisiksi olimme toisemme kuvitelleet ja keitä oikeasti olemme.

Kurssillammehan on jo tehty monenlaista. Jahtasimme aarretta, osallistuimme muutamaan webinaariin ja olemme työstäneet yhdessä wiki-sivustoa sekä esittäneet mielipiteitä Moodlessa. Keskustelualue Optimassa on myös ollut käytössä niin reflektionvälineenä kuin muunlaisenkin keskustelun alustana. Kaikki valitut toimintatavat ovat pyrkineet antamaan näkökulmia yhteisölliseen oppimiseen, yhdessä tekemiseen, omien ajatusten jakamiseen ja avoimuuteen. Osin itsestäänselviin ja aiemmin opittuun on kuitenkin aina mahdollista löytää uusia näkökulmia, siihen pyritään huomennakin. Ota siis avoin ja aktiivinen mieli mukaan!

Ensimmäisessä lähipäivässä keskitytään hieman tarkemmin reflektoinnin sekä yhteisöllisen oppimisen teorioihin ja pohditaan myös yhdessätekemisen tapoja verkossa tai verkkoa hyödyntäen. Vipupisteeseen (vipu.aalto.fi) koostetaan päivän aikana kaikkien yhteiset muistiinpanot päivän aiheista. Lisään tähän linkin kyseiselle sivulle, jotta tiedät paremmin, mistä puhuttiin.