Tavat osallistua

Tässä ensimmäistä lähipäivää suunnitellessa on tullut pohdittua monenmoista. Ehkä vähän liikaakin. Tajusin nimittäin, että vastasin yhdelle kurssille hakemista suunnitelleelle, että kurssin lähipäivät (no 2 lähipäivää ja 2 seminaaripäivää) ovat sen verran tärkeitä, että läsnäolo niissä olisi liki pakollista. Jouduinkin sitten perustelemaan tätä vastausta itselleni.

Miksi Verkko opetuskäytössä -kurssin lähipäivissä pitää olla läsnä ?Verkko opetuskäytössä -kurssin tarkoituksena ei ole esitellä pelkästään täysin verkossa toteutettavia ratkaisuja vaan tarkastella verkon opetuskäyttöä monipuolisesti. Siksi tapaamme myös kasvokkain ja käymme läpi sellaisia verkon käyttötapoja, joita voidaan hyödyntää lähiopetuksessa.

Tutustuminen ja ryhmäprosessi: Kurssin ennakkotehtävässä teimme jo esittelymindmapit sekä tänään tapaamme ääninä ja niminä acp-istunnossa, lähipäivässä saamme kuitenkin myös kasvot nimille ja äänille. Osa kurssin tehtävistä tehdään ryhmässä, ensimmäisessä lähipäivässä ryhmäydytään sekä valitaan pienryhmät ja määritellään toimenpiteet, tavoitteet sekä tehtävien arviointikriteerit kurssille. Lähipäivässä aloitetaan myös ryhmätehtävän suorittamista, joten ryhmää kohtaa on reilua, että kaikki ovat paikalla antamassa panoksensa tehtävään.

Kurssiin kuuluu myös kaksi seminaaripäivää, joissa esitellään kurssin kuluessa saatuja ideoita ja havahtumisia. Seminaaripäiviin saa myös kutsua kollegan mukaan ottamaan oppia ja innostumaan kokemuksista, joten yhteisöllinenkin aspekti tulee kurssikontekstissa huomioiduksi.

Kurssilla siis kokeillaan ja koetaan erilaisia tapoja osallistua ja olla läsnä. Lähipäivät ja seminaaripäivät on suunniteltu ja sijoiteltu tukemaan kurssin tavoitteita ja siksi osallistuminen niihin on enemmän kuin suotavaa. Kurssin innostajat ovat kuitenkin joustavia osallistumistapojen suhteen: kannattaa siis tulla ensimmäiseen lähipäivään kertomaan toiveistaan. 🙂