Posts tagged in sosiaalinen media

Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa

Verkko opetuskäytössä -kurssi on kurssi opettajalle tai tutkijalle, joka on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä verkkoa hyödyntäen. Kurssilla etsitään näköaloja erilaisiin kurssitoteutus- ja suoritustapoihin ja kokeillaan itse miten opetus, opiskelu ja oppiminen voivat

Continue reading...Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa