Posts tagged in monialainen

Opinnäytetyö: Monialaisen projektityön edistäminen

The Big Picture – Tietokoneavusteinen fasilitointi monialaisen projektityön edistäjänä

Juha Sollan maisterintyössä konseptoidaan tietokoneavusteisen fasilitaatiomenetelmää jonka avulla voidaan edistää jaetun ymmärryksen syntymistä ja kollektiivista oppimista monialaisissa projekteissa 

Continue reading...Opinnäytetyö: Monialaisen projektityön edistäminen