Sustainability on the agenda of Aalto University

Mankind, Finland very much included, is facing perhaps the gravest challenges of its existence. The very same development that has provided us better nutrition and health, gradually reduced the burden of manual labor and given us more leisure time, has also led us to use more of our shared and unique resources than is sustainable in the long run. While this development has first been realized in the western world, much remains to be done in the emerging economies to achieve the same level of wellbeing but also the same awareness of our limited resources.

How can Aalto University contribute? Here are some examples:

In connection with the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in Brazil this summer, Aalto University joined in to sign a global university commitment to teach and encourage sustainable development concepts, to ensure we green our campus and support sustainability efforts in the community and to engage through international networks. To see this commitment put into action, Aalto University will be incorporating sustainability and responsibility perspectives into all our research and teaching by 2015, measured by clearly defined key performance indicators and reporting.

In our endeavors towards a sustainable development, we are supported by our international partners, notably the Tongji University in Shanghai, a strong actor in developing green campus concepts and solutions. As a heritage from the Nordic Climate Festival, organized at Aalto 2011, we are now responsible for the Nordic Sustainable Campus Network for Nordic Universities. An excellent opportunity to strengthen our profile and contribute to the joint Nordic brand and expertise in sustainable development. Within the Aalto Global Impact program we work worldwide together with for instance South Africa, India, Sri Lanka, Chile, Peru, Tanzania, Uganda and Mozambique to find sustainable solutions and boost innovation and entrepreneurship on issues revolving around health and well-being, water, sanitation and hygiene.

Walking the talk when building our own campus, to be honest our university still has a huge footprint. We drive into the campus, we waste energy and we produce unnecessary waste, just to name a few issues. All this must change if we want to be a role model of sustainable development. The golden opportunity is now when we are just starting the development of our reformed campus in Otaniemi.

Some projects are already in action; we will soon see a new Aalto Garden emerge on the campus, we will work on sustainable campus mobility with public transport solutions, electric cars and biking, We are implementing more efficient systems for waste management and recycling, and we are increasing our research efforts on energy efficiency and sustainable building practices.

We still have a long way to go and lots to do, and we will need every student and staff member to be involved. But we need more than that, we also need the engagement and collaboration of our stakeholders, neighbors and friends, We need to join the forces of the citizens of this region that we cohabit. It is only by doing this together that we can become the sustainable region we want to be.

See also:
World symposium on sustainable development at universities (pdf)

***

Kestävyys Aalto-yliopiston tavoitteena

Ihmiskunnalla, Suomi mukaan luettuna, on edessään kenties vakavin haaste koko olemassaolonsa aikana. Aivan sama kehitys, jonka ansiosta ravitsemuksemme ja terveytemme ovat parantuneet, ruumiillisen työn taakka keventynyt ja vapaa-aikamme lisääntynyt, on myös johtanut siihen että käytämme jo nyt maapallon kestokykyä enemmän yhteisiä ja ainutlaatuisia luonnonvarojamme. Tämä kehitys on toteutunut ensin länsimaissa, ja vielä on paljon tehtävää, että kehittyvät taloudet saavuttaisivat saman hyvinvoinnin tason sekä saman tietoisuuden luonnonvarojemme rajallisuudesta.

Miten Aalto-yliopisto voi vaikuttaa tähän? Tässä muutamia esimerkkejä:

Tänä kesänä Brasiliassa järjestettävään Yhdistyneiden Kansakuntien Rio +20 kestävän kehityksen konferenssiin liittyen Aalto-yliopisto allekirjoitti Global University –sitoumuksen. Näin sitoudumme tutkimaan ja opettamaan kestävän kehityksen periaatteita, rakentamaan vihreää kampusta, tukemaan kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja osallistumaan asiaa koskeviin kansainvälisiin verkostoihin. Toteutamme sitoumusta sisällyttämällä kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmat kaikkeen tutkimukseen ja opetukseen vuoteen 2015 mennessä. Mittaamme niitä selkeästi määritellyillä avainluvuilla ja raportoimme vuosittain.

Pyrkimyksissämme kohti kestävää kehitystä saamme tukea kansainvälisiltä kumppaneiltamme. Erityisesti Tongji- yliopisto Shanghaissa on vahva toimija kehitettäessä vihreän kampuksen malleja ja ratkaisuja. Perintönä Nordic Climate Festivalista, joka järjestettiin Aallossa vuonna 2011, olemme nyt vastuussa Pohjoismaisten yliopistojen Nordic Sustainable Campus Networkista. Meillä on erinomainen tilaisuus vahvistaa strategista profiiliamme ja edistää yhteispohjoismaista kestävän kehityksen osaamista ja mainetta. Teemme Aalto-Global Impact -ohjelmamme kautta yhteistyötä maailmanlaajuisesti esimerkiksi Etelä-Afrikassa, Intiassa, Sri Lankassa, Chilessä, Perussa, Tansaniassa, Ugandassa ja Mosambikissa löytääksemme kestäviä ratkaisuja ja edistääksemme innovaatioiden syntymistä ja yrittäjyyttä. Näihin projekteihin kuuluvat esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin, veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyvät kysymykset.

Kestävän kehityksen toteutumista joudumme pohtimaan myös uuden kampuksemme osalta rehellisesti, sillä yliopistollamme on edelleen aikamoinen jalanjälki. Autoilemme kampukselle, tuhlaamme energiaa ja tuotamme turhaa jätettä, vain muutamia asioita mainitakseni. Kaiken tämän on muutettava, jos haluamme olla kestävän kehityksen esikuva. Juuri nyt on oikea aika tarttua haasteeseen kun olemme vasta aloittamassa kampuksemme uudistamista.

Osa vihreää kampusta tavoittelevista hankkeistamme on jo käynnissä. Uusi Aalto Garden on syntymässä kampuksellemme jo tulevana kesänä, työskentelemme kestävien liikenneratkaisujen kuten julkisen liikenteen ja sähköautoilun kehittämiseen ja pyöräilyyn kannustavien ratkaisujen parissa. Toteutamme tehokkaammin kierrätystä sekä lisäämme resursseja energiatehokkuuden ja kestävän rakentamisen tutkimukseen.

Meillä on kuitenkin vielä pitkä tie kuljettavanamme ja paljon tekemistä. Tarvitsemme jokaista opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä osallistumaan tähän työhön. Onnistuaksemme tarvitsemme myös tiivistä yhteistyötä erilaisten sidosryhmiemme ja tätä yhteistä aluettamme käyttävien ja asuttavien naapuriemme kanssa. Kestävä kehitys toteutuu vain yhdessä toimimalla.

Katso myös:
World symposium on sustainable development at universities (pdf)