suomen suurimmat eksklusiivijärjestöt

Kirjoituksen aiheena ovat suomalaiset järjestöt, jotka rajoittavat jäseneksi pääsyä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvien kriteerien avulla. Usein hakijoiden pitää olla menestyneitä ja hyvämaineisia, toisin sanoen “hyviä” ihmisiä.

Alla olevat tekstit on koottu järjestöjen omilta kotisivuilta. Materiaalin valinnassa olen keskittynyt järjestöjen omiin määritelmiin toiminnastaan sekä jäsenten valinnasta. (Listalla oleva Kokoomus-puolue ei käytännössä kuulu listalle, sillä oletettavasti he hyväksyvät kenet tahansa jäseneksi. Sijoituksen tarkoitus onkin herättää ajatuksia poliittisen puolueen ja “herrakerhon” eroista.)

Suomalainen klubi

Jäseniä: 2200 (v. 2003)

www.klubi.fi

Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi, jossa suomalaisuuden aatteelliseen pohjaan sitoutuneet eri-ikäiset miehet tapaavat toisiaan. Klubi on keskusteluyhteisö, jossa on mahdollista saada uusia vaikutteita ja virikkeitä erilaisen työ- ja elämänkokemuksen omaavilta. Klubin varsinaiseksi jäseneksi Klubin johtokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä maineeltaan hyväksi tunnetun miespuolisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy Klubin tarkoituksen ja jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee. Klubilla noudatetaan tiettyä etikettiä. Olet Klubissa et pubissa. Jäsenten on siis esiinnyttävä hillityn asianmukaisesti ja myös pukeutumisellaan viestittävä, että ollaan paikassa, jonne voidaan tuoda keitä tahansa vaativiakin vieraita.

Rotary

Jäseniä: 12 000 (v. 2011)

http://www.rotary.fi/

Klubit kutsuvat jäsenikseen hyvämaineisia ammattihenkilöitä, miehiä ja naisia. Rotareiksi kutsutaan arvossapidettyjä yksityishenkilöitä, jotka ovat omien alojensa kärkiedustajia. Jokaisella aktiivijäsenellä tulee olla ammattiluokitus, joka vastaa hänen pääasiallista ja todellista toimialaansa. Aktiivijäseneksi voidaan ottaa viisi edustajaa kutakin luokitetta kohden. Luokitusjärjestelmä varmistaa sen, että jäsenet edustavat hyvää läpileikkausta paikkakuntansa ammateista. Tämä edistää rotaryn tavoitteita avata uusia tuttavuussuhteita, vaalia ammattimoraalia, arvostaa hyödyllistä työtä ja toteuttaa palvelemisen ihannetta. [Rotary jäsen pyrkii olemaan] pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota [ei] tavallisesti soisi muille lii­ke- tai [ammattikumppaneilleen]. Järjestön tunnuslauseena on ”Palvelumieli itsekkyyden edelle”.

Kokoomus

Jäsenmäärä ei oleellinen

http://www.kokoomus.fi/

Mitä Sinä odotat Suomelta? Että se kehittyy eurooppalaisena hyvinvointivaltiona, suomalaisten hyväksi suomalaisella työllä. Entä poliitikoilta? Että he kantavat vastuuta kaikista suomalaisista, eivätkä vain tietystä eturyhmästä. Jos ajattelet näin, ajattelet samoin kuin Kokoomus. Tule Mukaan. Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Haluamme parantaa ihmisten elinolosuhteita sekä luoda koko kansalle hyvän elämän edellytykset ja mahdollisuuden kehittää itseään. Erityistä huolenpitoa tarvitsevista on huolehdittava.

Lions

Jäseniä: 26 000 (v. 2011)

http://www.lions.fi/

Suomalaisen lionstoiminnan kolme ensimmäistä arvoa; isänmaa ja maailma, luottamus ja palveluhalu ovat eettisiä arvoja, niiden pohjalta voidaan kirjoittaa toimintamme eettinen koodi. Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavaltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole holhouksen alainen. Kaikki lionstoiminta tapahtuu “Me palvelemme” -hengessä.

Ruusu-Risti ry

Jäseniä: ei tietoa

http://www.ruusuristi.net

Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä, salaista jumalviisautta, mikä piilee kaikkien aikojen uskonnoissa, mytologioissa sekä filosofisissa ja tieteellisissä järjestelmissä. Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ja sen jäsenet etsivät ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa ja kehittää ihmisessä veljeyden henkeä. Ruusu-Ristin jäseneksi voi pyrkiä kahden tuntemansa jäsenen suosittelemana. Ruusu-Ristin jäsenen tulee hyväksyä järjestön kolme ohjelmakohtaa, kannattaa sen työtä taloudellisesti, maksamalla määrältään vapaaehtoinen jäsenmaksu kolme kertaa vuodessa ja hyväksyä järjestön hierarkinen rakenne.

Konstantinus Suuren Ritarikunta

Jäseniä: ei tietoa

http://www.ocmonline.org/

Ordo Sancti Constantini Magni (OCM) is a contemporary spiritual Order trying to promote the Constantinian ecumenical Christian tradition. Every Christian person of integrity can be accepted as a member in order to serve the ideals of the Order, to respect his neighbour, to help those in need, and to participate in the work of the Order, obeying its constitution.


Bandidos Mc Helsinki

Jäsenmäärä ei oleellinen

http://www.fatmexican.com/

A 1%er is one of hundred of us who has given up on society and politicians one-way-laws. This is why we look repulsive (for you). We´re saying we don´t want to be like you or look like you. “So stay out of our face!”

Look at your Brothers standing next to you and ask yourself if you would give him half of what you have in your pocket, or half of what you have to eat. If a citizen hits your Brother will you be on him without asking why? There is no way your Brother is always right but he is always your Brother! It´s one in all and all in one. If you don´t think this way then walk away. Because you are a citizen and don´t belong with us.

We are Bandidos and Members will follow The Bandidos way or get out. All members are your Brothers and your family. You will not steal your Brothers possessions, money or women, class of his humor. If you do this your Brother will do you.

Vapaamuurarit

Jäseniä: 7000 suomalaista ja “toista tuhatta” ruotsalaista

http://www.vapaamuurarit.fi/

Vapaamuurarit ovat valistusajalla syntynyt miesten veljeskunta, jonka tavoitteena on auttaa perinteisten rituaalien ja symbolien avulla jäseniään heidän pyrkimyksessään paremmiksi ihmisiksi. Isänmaanrakkaus ja velvollisuudet isänmaata kohtaan ovat vapaamuurariudessa näkyvästi esillä. [Vapaamuurariksi pyrkivän] on oltava hyvämaineinen, henkisesti terve mies, joka uskoo yhteen Jumalaan ja iankaikkiseen elämään. Vapaamuurarin on esitettävä häntä jäseneksi, ja lisäksi kahden muun vapaamuurarin on suositeltava häntä. Jäseneksi ehdottamisen jälkeen hänen vilpittömyyttään ja soveltuvuuttaan vapaamuurariksi tutkitaan henkilökohtaisesti, ja lopuksi loosin on hyväksyttävä hänet jäseneksi yksimielisesti. [Tarkoituksena on] [t]arjota [jäsenille] mahdollisuus kehittää itseään ja kasvattaa heitä keskinäisen veljeyden avulla suhtautumaan kaikkiin ihmisiin veljinään. [Sanomana muille on] [k]aikkien ihmisten veljeys ja siihen liittyen uskonnollinen suvaitsevaisuus sekä ylipäätään suvaitsevaisuus niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat erilaisia kuin me itse.

———————————-

Mielestäni “hyvien” ihmisten määrittely luo automaattisesti komplementtiryhmän “huonot” ihmiset. Virallista määritelmää huonolle tai hyvälle ei tietääkseni löydy, mutta mielivaltaisia käsitteet eivät kuitenkaan ole.

Mielenkiintoisimpana asiana pidän järjestöjen kantaa siihen, että voiko “oikeudenmukaisuuden” vuoksi rikkoa lakia. Vain Bandidos suoraan kertoo, että he ovat hylänneet(“given up”) yhteiskunnan ja lait (“politicians one-way-laws”). Myös heidän oman järjestökuvauksensa mukaan jäsentä(brother) on autettava vaikkei hän aina olisikaan oikeassa. Kuvaus ei tee eroa tapauksista, joissa on kyse laittomasta toiminnasta tai laillisesta toiminnasta. Tästä eroavat muut järjestöt, jotka suoraan tai epäsuorasti antavat ymmärtää, että lakeja on noudatettava. Rotary-järjestön kotisivuilta oli löydettävissä tieto, että jäsensidosten takia ei saa antaa eikä pyytää etuoikeutta tai etua, jota ei muille soisi.

Johdatuksena laittomuuksien oikeuttamiseen voi pohtia alla olevan sarjakuvapoliisin peitetoimintaa.

Lisäluettavaa.

Listan järjestöistä erityisesti vapaamuurareilla on paikoittain kyseenalainen maine. Internetkeskustelupalstat sisältävät huomattavan määrän negatiivisia kirjoituksia järjestöstä. Tähän liittyen on huomattava, että äärimmäisen harvoin väitteet ovat perusteltuja(1). Tämä voi olla seurausta siitä, että kirjoittajalla on yritysmaailmassa mennyt järjestön jäsenen kanssa sukset ristiin. On huomioitava myös tarkoituksellisesti propagandan levitykseen pyrkivät. Tähän kuuluu myös vapaamuurarit itse. Jossain määrin voi olla tavoiteltavaa luoda pelkoa väitteellä, joka ei pidä paikkaansa. Tällöin ei ole huolta rikosoikeudellisista seuraamuksista, mutta järjestön maine saa kohotuksen. Mahdollisena esimerkkinä Juhani Julinin kuolema ja huhut.

(1) Presidentinvaaleissa 2012 ehdokas (tuleva presidentti) Niinistö totesi, että joku jatkuvasti valheellisesti levittää hänen olevan vapaamurari. Myös ehdokas Haaviston väitettiin olevan sudanilaisen vapaamuurariloosin jäsen.

Enemmän tai vähemmän hauskoja videoita aiheesta:

Muokattu 7.2.2012: Teksti muotoiltu uudestaan.

Muokattu 2.3.2012: Sarjakuva lisätty keventämään tunnelmaa.