tekijä, olio

subjekti

lat. subiectum

engl. subject

suom. tekijä (kielitiede), olio (filosofia)