Stenar lagda en efter en

För någon vecka sedan fick vi igen en liknande uppgift som den vi hade i början av den här kursen, alltså bilder och bottenplan på ett landskapsarkitektoniskt objekt som vi sedan skulle beskriva och den här gången även tolka. Efter att vi skrivit vår text fick vi en annan text som behandlade samma objekt, ja den här gången handlade den kanske mer om dess skapare, att jämföra den med.

Om jag förra gången tyckte att min egen tex och den jag jämförde den med var rätt lika varandra var de den här gången näst intill från olika världar. Olikheterna berodde kanske främst på att jag inte hade samma bakgrundsinformation om skaparen och verket eller om dess placering som personen som skapat den andra texten haft, men också på det att den här texten till skillnad från den tidigare inte alls var något som påminde om en recension utan snarare påminde om ett personporträtt.

Efter att ha bekantat mig med den här platsen, som alltså består av stenlagda gångar i närheten av Akropolis, grämer det mig att jag inte besökte den då jag var i Aten för ett par år sedan. Eller var jag där utan att märka det? Inte kan jag väl ha undgått att lägga märke till något som jag nu tycker verkar så vackert och intressant?