Soluviljelytekniikoista, Emilia Kaivosoja

Viimeinen luento olikin sitten yksi parhaimmista. Kuvittelin ennen luentoa etten niinkään välittäisi aiheesta, mutta luento onnistui osoittamaan kuvitelmat vääriksi. Pelkästään se, että luentokalvot olivat hyvin huolitellut, auttoi suhtautumaan luentoon monia muita luentoja positiivisemmin. Luennon selkeä rakenne, sekä tarpeeksi yksityiskohtia sisältänyt luennointi tekivät uudetkin asiat nopeasti selviksi.

Luento aloitettiin nopealla katsauksella soluviljelyn historiaan, minkä jälkeen käytiin läpi aseptista tekniikkaa. Luentokalvot eivät sisältäneet läheskään kaikkea, mitä luennoitsija keksi aiheista kertoa, mutta eipä se kai ole luentokalvojen tarkoituskaan. Vielä ennen taukoa kerrottiin yleisesti kasvatettavista soluista ja kasvatukseen käytettävistä menetelmistä. Tauolle jaettiin pohdittavaksi pieni yhdistelytehtävä, jossa piti yhdistää ja järjestää soluviljelyssä tehtävät asiat ja se mitä varten ne tehdään. Tauon loputtua käytiin läpi oikeat vastaukset, minkä jälkeen jatkettiin kontaminaatioihin ja kuvallisiin esimerkkeihin soluviljelyistä.

Luennoitsija esitti alusta alkaen kysymyksiä, jotka kiinnittivät huomion hyvin luentoon. Luennoilla pelkkä kuunteleminen on yleensä melkoisen tehotonta, mutta toisaalta on myös vaikea saada itseään yhtäkkiä kiinnostumaan käsiteltävästä asiasta. Siksi olikin hyvä että luennoitsijalla oli valmiiksi miettimään pistäviä kysymyksiä aiheeseen liittyen. Myös tauolla tehty yhdistelytehtävä ja kalvoistakin löytyvät monivalintakysymykset olivat virkistävää vaihtelua muihin luentoihin verrattuna. Luennosta jäi mieleen ehkä parhaiten aseptinen tekniikka, kuten oli varmaan tarkoituskin, tulevia soluviljelydemoja varten.