Solujen viestintäjärjestelmät, Katri Koli

Lukupiiriraportteja tehdessä välillä törmäsi solujen viestijärjestelmien osiin, mutta muuten aihe oli melko tuntematon. Ensin luennoitsija kävi läpi solun kasvua ja uudistumista, joista luontevasti jatkettiin viestimolekyyleihin ja kasvutekijöihin. Kasvutekijöistä valokeilaan pääsi TGF- β, transformoiva kasvutekijä, jonka toimintaa luennoitsija kävi läpi hieman enemmän. Integriinit ja tiedonsiirto solun sisällä jäivät hieman epäselviksi, eivätkä luentokalvot oikein auta ymmärtämään. Signaalinvälitysverkostoesimerkissä kaikki on ilmaistu vain lyhenteillä, mikä tekee kuvasta erityisen epäselvän, mutta tuskin sitä tarvitseekaan sen suuremmin ymmärtää.  Ennen taukoa kerrottiin paljon tuttua asiaa ja muutama uusi termi kantasoluihin liittyen, ja esille otettiin myös TGF- β:n merkitys solujen erilaistumisessa.

Tauon jälkeen näytettiin hieman tilastoja ja yleistietoutta syövästä. Jälkeenpäin kalvoja tarkastellessa en muista mainitsiko luennoitsija syöpätapausten kasvun olevan mahdollisesti osittain näennäistä kasvua, joka johtuu lisääntyneestä syöpätietoisuudesta. Kalvot esisyöpägeeneistä näyttivät hieman epäselviltä, mutta aktivoitumismekanismit käytiin oikeastaan läpi jo aiemmin olleilla DNA luennoilla. Kasvurajoitegeenit tuntuivat olevan uutta asiaa, ja sitten palattiin taas TGF- β:n pariin. TGF- β:n ja syövän suhde onkin melko kummallinen: syövän alkuvaiheessa se estää syöpää ja syövän edetessä kasvain saattaa alkaa tuottamaan TGF- β:aa omaksi edukseen.

Eniten luennosta ja luentokalvoista jäi näin jälkeenpäin ihmetyttämään se, kuinka syövälle altistavat tekijät ovat nopasta ladattavissa luentokalvoissa englanniksi, vaikka muistelen niiden olleen luennolla suomeksi. Ehkä en vain kiinnittänyt tarpeeksi huomiota. Muuten luennolta jäi melko hyvä kuva solujen viestintäjärjestelmistä. Suuri määrä termejä ja lyhenteitä hieman hidastaa kalvojen läpikäyntiä, mutta ehkä niitä ei niin perusteellisesti tarvitsekaan osata.