Solujen metabolia

Nina Peitsaron luento keskittyi pääasiassa solujen ja ihmisen ATP tuottamiseen.  Luennon aluksi Peitsaro kävi nopeasti läpi muutamia käsitteitä, jonka jälkeen syvennyttiin hieman enemmän glykolyysiin. Tämän jälkeen käytiin läpi mitokondrio ja sen sisällä tapahtuvat reaktiot jonka jälkeen Peitsaro kertoi hieman solutasolla energiatasapainon säätelystä.

Glykolyysiin syvennyttiin hieman syvemmin ja siitä uutena asiana oli, että siinä kuluu kaksi ATP molekyyliä,mutta lopulta siinä tuotetaan yhteensä neljä ATP:ta, minkä takia glykolyysi jää plussan puolle. Tämän jälkeen käytiin myös mitä tapahtuu pyruvaatin lopputuotteelle hapettomissa olosuhteissa ja tässä yllättävänä asiana tuli, ettei maitohappokäyminen enään tuota lisää ATP:ta. Glykolyysi tarvitsee NAD+, mutta sitä ei tuoteta solussa lisää, ja sitä pitää jatkuvasti kierrättää, mistä maitohappokäyminen pitää huolen, jos happea ei ole käytettävissä.

Mitokondrion rakenne oli jo ennestään melko tuttu, mutta aikasemmin en tiennyt, kuinka erilaisia mitokondriot ovat ihmisen eri soluissa. Mitokondriossa tapahtuvat reaktiot olivat ennestään jo melko tuttuja, mutta Peitsaro syvensi niitä hieman. Erityisesti sitruunahappokierrosta tuli uutena asiana, ettei sen tehtävä ole pelkästään tuottaa energiaa, vaan siinä olevat välituotteet ovat myös ovat lähtöaineita monille eri yhdisteille.

Lopuksi Peitsaro kertoi hieman eukaryoottisolujen synnystä, joka oli jo melko tuttua lukiosta. Peitsaron esimerkki Cenorhabditis elegans sukkulamadosta oli mielenkiintoinen ja valoitti hieman monisoluisten eliöiden toimintaa.